FvOv mee in vakbondacties? Geef je mening

Sluiten de FvOV en daarmee de NVS-NVL zich aan bij de door de AOb en FNV-overheid aangekondigde (stakings)acties in maart? Leden van de NVS-NVL mogen hierover stemmen. Dat kan nog tot 22 januari.

Afgelopen week hebben AOb en FNV-overheid acties aangekondigd voor 11 – 15 maart, met een stakingsdag op 15 maart. De partijen kozen deze data omdat ze vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen vallen. Men hoopt hiermee de aandacht van politici te trekken, ondanks dat deze verkiezingen geen directe relatie met de bekostiging van het onderwijs hebben. Over de actie is door de AOb en FNV-Overheid geen overleg gevoegd met de andere bonden. Die staan nu voor de keuze of ze hierbij aansluiten.

CNVO heeft aangekondigd niet mee te willen doen, omdat men spaarzaam wil omgaan met het stakingsmiddel. De FvOv, waarbij de NVS-NVL ook is aangesloten, heeft nog geen standpunt ingenomen en vraagt eerst de leden van de aangesloten verenigingen om hun mening. Daarna zal het FvOv-bestuur besluiten of en op welke wijze de acties van de AOb en FNV-Overheid gesteund worden. Omdat de NVS-NVL deel uitmaakt van de FvOv mogen onze leden stemmen!

Waar gaat de actie over?

Primair Onderwijs (PO)

De gezamenlijke acties waren met name in 2017 succesvol (met onder andere de landelijke staking op 6 oktober).  Er is extra geld beschikbaar gekomen voor het dichten van de salariskloof met het vo en het budget voor de verlaging van de werkdruk is al voor het schooljaar 2018-2019 ter beschikking gekomen. Nog steeds is de kloof met het vo niet gedicht en blijven de lerarentekorten oplopen.

Voortgezet Onderwijs (vo), mbo, hbo en wo

Ook deze onderwijssectoren hebben elk hun eigen problemen die samenhangen met te krappe budgetten. Daar zijn vakbonden en werkgevers het over eens. De rode draad in alle sectoren is de te hoge werkdruk en voor het vo en het mbo is er daarnaast sprake van lerarentekorten.

Moet de FvOv in maart ook actie gaan voeren?

Klik hier om te stemmen

LET OP: alleen leden van de NVS-NVL mogen stemmen tot UITERLIJK 21 JANUARI