Experiment 'Ruimte voor de regio' van start

Dit jaar start het experiment ‘Ruimte voor de regio’. Het experiment biedt mbo-scholen de ruimte om samen met werkgevers nieuwe, geregionaliseerde opleidingen te ontwikkelen, om zo de aansluiting tussen hun onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt te versterken.

OCW wil meer ruimte bieden voor regionaal maatwerk binnen mbo-opleidingen. Om dat mogelijk te maken is een experiment-AMvB opgesteld. Instellingen die deelnemen, krijgen de ruimte om af te wijken van de huidige opbouw- en wijze van vaststelling van opleidingen, waardoor er ruimte ontstaat voor innovatie en regionale invulling van het onderwijs. Mbo-scholen kunnen – in samenspraak met werkgevers – zelf opleidingen ontwikkelen en ontwerpen. Versterking van de aansluiting tussen het onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt is nodig, omdat de arbeidsmarkt in een steeds hoger tempo verandert. Daardoor veranderen ook de eisen die aan afgestudeerden worden gesteld. In totaal kan voor 20 kwalificaties een nieuw landelijk deel worden ontwikkeld.

Voor ieder landelijk deel kan een instelling vervolgens één of meerdere eigen regionale (keuze)delen ontwikkelen. Hierbij geldt dat alle mbo-instellingen die interesse hebben aan het experiment kunnen deelnemen. Voorwaarde voor deelname is dat zij zich tijdig bij DUO melden en bijdragen aan de ontwikkeling van het landelijk deel. Mocht je meer informatie willen, dan kun je een bericht sturen naar secretariaat_mbo@minocw.nl.