Evaluatie wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo

KBA Nijmegen, ecbo en de Vrije Universiteit voeren de evaluatie en monitoring van de wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo uit. Zij zoeken voor verschillende onderdelen van het onderzoek nog geïnteresseerde mbo-instellingen die willen bijdragen aan het onderzoek, bijvoorbeeld als kwalitatieve casestudy (interviews) of door een enquête onder studenten uit te zetten.

door Sandra Mors, beleidsmedewerker LOB vmbo-mbo bijd e NVS-NVL

Per 1 augustus 2017 is de wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo (VAT mbo) in werking getreden. Het doel van de wet is de overstap naar het mbo beter te laten verlopen en daarmee schooluitval tegen te gaan. Daarbij dient de positie van de student versterkt te worden. Dit moet bereikt worden door 1) betere (studiekeuze) begeleiding tijdens de overstap, 2) de introductie van een vroegtijdige aanmelddatum voor alle leerlingen die de overstap naar het mbo maken, en 3) de introductie van een toelatingsrecht in samenhang met een bindend studieadvies in het eerste jaar na aanvang van een mbo-opleiding. (bron)

Onze ambassadeur Simone Slagboom schreef vorig jaar een veelgelezen blog over de wet Vroegtijdige aanmelding/Toelatingsrecht mbo.  Zij maakte zich o.a. zorgen over de grote run op de opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplekken omdat leerlingen niet de kans willen missen op een opleidingsplek. Het effect was dat binnen een aantal dagen de eerste opleidingen vol zaten en de leerling die een zorgvuldig keuzeproces wilde doorlopen, zich erg onder druk gezet voelde.

Studiekeuzeadvies

Op het LOB Congres van 8 februari 2018 werd een workshop door OCW aan dit thema gewijd. N.a.v. deze workshop kregen wij diverse knelpunten binnen die wij hebben doorgespeeld aan onze contactpersonen bij OCW. Een knelpunt bleek dat leerlingen zich niet zorgvuldig oriënteren, met het gevolg dat de studiekeuze al snel niet de juiste blijkt. Daarom wil ik decanen op het vmbo en intakers in het mbo wijzen op het studiekeuzeadvies. De toekomstige mbo-student die zich op tijd aanmeldt, heeft recht op een studiekeuzeadvies door de mbo-instelling. In dit advies kijkt de instelling of de gekozen opleiding past bij de student. Daarbij wordt gekeken naar zijn achtergrond, motivatie en interesses. De instelling kan aangeven dat een andere opleiding misschien beter zou passen. Het advies is niet bindend. Het is aanvullend op de LOB- en studiekeuzeactiviteiten die de jongere op het vmbo al heeft doorlopen.

Evaluatie wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht

In hoeverre draagt de wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo bij aan het tegengaan van uitval van studenten en versterkt het de positie van de student? En hoe gaan mbo-instellingen om met het bindend (negatief) studieadvies? KBA Nijmegen, ecbo en de Vrije Universiteit voeren de evaluatie en monitoring van de wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo uit en zij zoeken voor verschillende onderdelen van het onderzoek nog geïnteresseerde mbo-instellingen die willen bijdragen aan het onderzoek, bijvoorbeeld als kwalitatieve casestudy (interviews) of door een enquête onder studenten uit te zetten.

Deelnemen met je mbo-instelling? Kijk hier voor meer info, of download hier het bijgevoegde factsheet in pdf.