Eindexamens 2021

Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden gekregen om het eindexamen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd. 

Ook krijgen leerlingen een extra herkansing voor het centraal examen (2 in totaal). Daarnaast mogen leerlingen 1 vak niet laten meetellen voor het bepalen van de uitslag. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Voor het vmbo zijn er extra wijzigingen. Zie voor meer info: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/eindexamens-2021

FvOv ledenpeiling

Onlangs werd door de FvOv een ledenpeiling afgenomen over het wel of niet doorgaan van de examens. Ook ruim 160 leden van de NVS-NVL deden mee aan deze peiling. Wij hebben de antwoorden van onze achterban vergeleken met het gemiddelde van de FvOv. Globaal gezien kwamen we op dezelfde uitslag uit: examens moesten doorgaan zoals gepland. Maar onze achterban had een mindere duidelijke voorkeur hiervoor (NVS-NVL 37% t.o.v. FvOv 52%). Bij onze achterban is er ook een aanzienlijker deel dat de examens helemaal had willen schrappen (NVS-NVL 27% t.o.v. FvOv 18%).

De peiling kan een ietwat vertekend beeld geven, aangezien de vragen erg gericht waren op docenten en een deel van onze leden zich daarin niet herkende. Wij zullen hierbij een volgende ledenpeiling scherper op zijn.  

Lees hier meer over onze updates rondom corona en het onderwijs