Een grote rol voor LOB in de Nieuwe Leerweg

De Nieuwe Leerweg komt eraan. Lees in dit artikel onder meer wat dit betekent voor LOB en hoe de NVS-NVL zich daarvoor hard maakt.

De Nieuwe Leerweg komt voort uit het samenvoegen van de Gemengde- en de Theoretische Leerweg, met daarin een praktische component. SLO, VO-raad, Platform TL en SPV hebben de afgelopen maanden samen met het ministerie van OCW een kader ontwikkeld waaraan vakken die de status ‘praktijkgericht programma’ willen krijgen moeten voldoen. In dit kader (pdf) staat bijvoorbeeld dat het programma levensechte opdrachten moet bevatten die samen met het regionaal bedrijfsleven zijn ontwikkeld en in en buiten de school moeten worden uitgevoerd. Komende maanden vindt er, aan de hand van dit kader, een toetsing plaats van vakken die graag zo’n praktijkgericht programma willen worden, onder leiding van SLO. Het kader is 22 januari 2020 door de minister vastgesteld. Binnenkort worden de eerste vakken/programma’s aan het kader getoetst, om te bezien of ze ook als praktijkgericht programma aangeboden kunnen worden, dan wel doorontwikkeld gaan worden tot praktijkgericht programma. In het kader staan ook de eisen voor LOB opgenomen. Onze beleidsmedewerker Sandra Mors is via Platform TL namens de NVS-NVL betrokken en heeft daardoor al meerdere vragen van decanen beantwoord. Kijk voor meer info op de website van Sterk Beroepsonderwijs.

LOB in de Nieuwe Leerweg

De NVS-NVL onderstreept het belang van de regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. We zijn er voorstander van dat alle leerlingen praktische kennis en vaardigheden aanleren en daarmee ervaringen binnen en buiten de school opdoen. Daarom juichen wij de introductie van een praktische component in de nieuwe leerweg binnen het vmbo toe. Wij denken samen met partners mee aan de plek van LOB binnen de nieuwe leerweg en binnen de herziening van het curriculum. Zie daarvoor ook dit bericht. Het versterken en verbeteren van de doorlopende LOB-leerlijn en de nieuwe leerweg hebben invloed op de (LOB-)begeleiding binnen het vmbo en mbo. De NVS-NVL draagt bij aan deze verbetering van het beroepsonderwijs door professionalisering op alle niveaus. Op ons uitverkochte LOB-congres wordt bij verschillende workshops aandacht besteed aan deze thema’s. Daarnaast verzorgen Simone Slagboom en Sandra Mors namens de NVS-NVL op 19 maart een workshop op het congres van Platform-TL. Kijk hier voor meer informatie.

Meer lezen? Onlangs is de Krant Sterk Beroeps-onderwijs: route naar een beroep (2020) uitgebracht. In de krant is aandacht voor samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven, voorbeelden van doorlopende loopbaanoriëntatie en -begeleiding en het samenvoegen van de gemengde en de theoretische leerweg met daarin een praktische component (de nieuwe leerweg). Bekijk hier de krant.

Meer lezen op onze site over deze onderwerpen?