Doorvoeren vernieuwing OSO-standaard

De vernieuwingen aan de OverstapServiceOnderwijs (OSO) worden dit jaar doorgevoerd. Door het systeem aan te passen, wordt het voor alle leerlingen, ook die met extra ondersteuningsbehoefte, gemakkelijker om door te stromen van po naar vo, of door over te stappen van vo naar vo.

Lees hier meer over de vernieuwing van de OSO.

Duizenden leerlingen stappen elk jaar over naar een nieuwe school, in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze scholen hebben gegevens over de nieuwe leerlingen nodig. Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, moeten gegevens worden uitgewisseld met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Met OverstapServiceOnderwijs (OSO) is een veilige en snelle digitale overdracht van de leerlinggegevens zo geregeld

Namens de NVS-NVL heeft Elzeline Bergisch deelgenomen aan de werkgroep OSO-standaard, waarin gekeken is naar welke gegevens van belang zijn bij een schoolovergang, niet alleen bij po-vo, maar ook bij vo-vo. OSO is compatible met de diverse leerlingvolgsystemen die gebruikt worden op de diverse schoolsoorten.

Download hier het 'Voorstel aanpassingen Onderwijsondersteuning in OSO' (pdf)

De inleiding van het voorstel
Regelmatig is er de afgelopen jaren kritiek op de informatie-elementen die betrekking hebben op zorg & begeleiding in de OSO-dossiers conform de OSO-standaard. De informatie-elementen zouden niet aansluiten bij de onderwijswerkelijkheid en niet meer passen bij passend onderwijs. Bovendien blijkt de implementatie van dit onderdeel van de OSO-standaard door de leveranciers beperkt door grote regionale verschillen in wensen en interpretatie rond passend onderwijs. Na bestudering van de thema’s, informatie-elementen en structuur in de huidige OSO-standaard m.b.t. zorg en begeleiding (nu onderwijsondersteuning te noemen) is een overzicht gemaakt van verouderde informatie en van relevante informatie. De verouderde informatie van gegevens kan uit het OSO-dossierworden verwijderd. De relevante informatie is op punten aangepast zodat het beter aansluit bij de behoeften van de scholen, SWV enpassend onderwijs. De beschrijving van de begrippen zijn onderaan dit document toegevoegd.