Definitieve teksten cao mbo 2018-2020

De definitieve teksten voor de cao mbo 2018-2020 zijn af en staan gepubliceerd op de website van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOV). 

In de preambule van de cao mbo wordt onder meer ingegaan op werkdruk:

'Sociale partners erkennen het bestaan van hoge werkdruk en de effecten daarvan. Gelet op de diversiteit in oorzaken en gevolgen voor individuele werknemers is er echter geen ‘one size fits all’-oplossing voorhanden. Om deze reden zetten sociale partners in op een continue aanpak. Dit houdt in dat de aanpak van werkdruk onderwerp van gesprek is op het sectorale niveau van sociale partners, op instellingsniveau met de OR en in de teams met de betrokken werknemers. Het is de ambitie van sociale partners dat dit gesprek in de komende jaren verandert van karakter: van het wegnemen van werkdruk naar het bevorderen van werkplezier.'

Ook de agility van het mbo komt ter sprake:

'Het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland staat in de wereldtop. Partijen zien het als een uitdaging om daar te blijven. Omdat de omgeving waarin en waarvoor het mbo opleidt (snel) wijzigt, vraagt dat van het mbo en van haar medewerkers het vermogen om te kunnen inspelen op relevante interne en externe veranderingen.'

Download de definitieve teksten hier:

CAO MBO 2018-2020 (PDF)

CAO MBO 2018-2020 financiële arbeidsvoorwaarden (PDF)