De Nieuwe Leerweg: actuele informatie

Op 15 april a.s. zou er een voorlichtingsbijeenkomst plaatsvinden over de pilot praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg. Deze bijeenkomst wordt verschoven naar eind mei. Lees meer actuele informatie over de Nieuwe Leerweg in dit artikel.

De voorlichtingsbijeenkomst over de pilot zal tijdens een interactief Webinar plaatsvinden. Curio Effent in Oosterhout neemt alvast een voorschot op de Nieuwe Leerweg met minder uren theoretisch onderwijs en één dag in de week projectonderwijs. Loopbaanondersteuning en -begeleiding is daarbij een belangrijk onderdeel van het programma. Richard Koekkoek (docent) geeft in een interview aan dat zijn rol van leraar hierdoor ook verandert. Ook Platform TL laat in de schets van de Nieuwe Leerweg duidelijk zien dat alle docenten betrokken moeten zijn bij de realisering van de nieuwe leerweg en voorspelt dat bijna alle docenten de rol van procesbegeleider/coach zullen krijgen. Zij stellen dat een algemene scholing op dit terrein een voorwaarde is. Hiervoor wordt samengewerkt de NVS/NVL.

Wil jij je ook voorbereiden op je rol voor LOB in de Nieuwe Leerweg? Kijk dan op de website van onze NVS-NVL Academie. Het nieuwe trainingsaanbod voor scholljaar 2020-2021 is per 6 mei online en te reserveren!