vraagteken puzzelstukjesEen zeer belangrijke component van het decanenwerk is het geven van informatie aan leerlingen en ouders. De hoeveelheid aan internet bronnen is groot en ik weet dat veel decanen op hun schoolsite links hebben opgenomen voor leerlingen en ouders. Daarom hier enkele aanbevelingen. 

Lees meer...

Flickr.com cc Bridges Balloons Bingo webOnlangs verscheen de regeling over de verdere invulling van de afschaffing van de loting bij opleidingen met een numerus fixus (NF). De examenleerlingen van dit schooljaar zijn de laatsten die nog onder het systeem van gewogen loting vallen. Alle NF-opleidingen mogen vanaf volgend schooljaar zelf bepalen op welke wijze zij de decentrale selectie gaan vormgeven.

Op de VSNU-conferentie 'de loting voorbij' bleek dat er nogal wat haken en ogen aan dit besluit zitten. Ik voeg hier nog wat haken en ogen aan toe.

Lees meer...

student boven boeken avondAnno 2015 levert onderwijs geven veel werkstress op, leert ons een onderzoek van TNO en CBS. Uit dit onderzoek blijkt dat 14,4% van de werknemers hoog scoort op de burn-out schaal. 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Vooral jongeren tussen 25 en 35 jaar scoren hoog.

Lees meer...

Meisje in klas luisterendEr zijn momenteel interessante ontwikkelingen gaande betreffende het maatwerkdiploma. De gebeurtenissen in vogelvlucht; de plannen van de VO-raad vallen goed in de politiek, want de slogan 'het is niet meer van deze tijd dat je een diploma krijgt op het niveau van het vak waar je het slechtst in bent' kon op weinig weerstand rekenen. De kamer neemt een motie aan om de invoering mogelijk te maken, de onderwijsraad geeft een negatief advies over het plan, de staatssecretaris neemt dit advies over en heeft daardoor nu een probleem in de tweede kamer. Er zal binnenkort verder over worden gesproken.

Lees meer...

congresHet schooljaar is nu weer een stukje gevorderd en voor de decaan die graag conferenties bezoekt is er veel te beleven. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Peter Huwae, voorzitter van de sectie havo-vwo, doet u zijn persoonlijke aanbevelingen.

Lees meer...

Euro aranjuez1404Regelmatig zijn er initiatieven om ons pensioengeld alternatief in te zetten. Laatst was er een plan van de overheid om je gespaarde pensioengeld in te zetten voor aflossing van je hypotheek. De Vakcentale voor Professionals (VCP) reageert hierop: ‘De kernvraag is wie hiermee iets zou opschieten? De effecten op de woningmarkt zijn naar verwachting beperkt en het nadeel van minder pensioenopbouw zal zich later wreken. Vanaf 2015 is deze opbouw toch al fors is versoberd. De VCP is van mening dat een aanpak moet worden gekozen voor de problemen op de hypotheekmarkt, die niet leidt tot een verlies aan pensioenrechten. Uiterste terughoudendheid is geboden bij het gebruik van pensioen voor andere doeleinden dan de oudedagsvoorziening. Pensioen is uitgesteld loon voor later om in het inkomen te voorzien na het werkzame leven.’ Inmiddels heeft de overheid het plan ingetrokken.

Lees meer...

Olympische ringenBinnen de besturen van de decanensecties vmbo-mbo en havo-vwo is het afgelopen jaar gewerkt aan een aantal cursussen. De onderwerpen waren het jaar ervoor gekozen na een raadpleging met het veld en uit de gesprekken binnen de sectiebesturen werden onderwerpen genoemd als 'LOB en mentoraat', 'LOB en ouderbetrokkenheid' en de veranderingen op het gebied van LOB in het vernieuwde VMBO. De cursussen zijn gemaakt en uitgeprobeerd in een pilot, bijgesteld naar aanleiding van de feedback en ze maken nu deel uit van ons aanbod: http://nvs-nvl.nl/kenniscentrum/cursusaanbod

Lees meer...

CollegezaalHet is de bedoeling dat er met ingang van het studiejaar 2017-2018 niet meer wordt geloot bij het bepalen van de toelating van studenten. Studies met meer aanmeldingen dan studieplaatsen mogen dan zelf via decentrale selectie bepalen waarop zij gaan letten bij de toelating. De discussie over de voor- en nadelen begint op te borrelen.

Lees meer...

Leerling jongenVeel vmbo scholen zijn op dit moment volop bezig met het vormgeven van de vernieuwde beroepsgerichte programma’s binnen hun school. Het ruime aanbod aan examenprogramma’s wordt vanaf 2016 vervangen door 10 profielen, waarbij naast het profieldeel ook keuzedelen kunnen worden gekozen. De leerling krijgt hiermee meer keuzevrijheid omdat hij of zij het profiel kan aanvullen door te specialiseren binnen het eigen profiel of te verbreden door keuzedelen  te kiezen uit andere sectoren. Hierdoor kan de leerling een optimale leerlijn kiezen richting het MBO.

Lees meer...

docent leerling jongenSinds twee jaar wordt het praktijkonderwijs onterecht als vorm van 'lichte ondersteuning' gezien. Maar praktijkonderwijs is, in tegenstelling tot LWOO, een zelfstandige schoolsoort in het voortgezet onderwijs net als VMBO, Havo en VWO.

Lees meer...

Inge KirstenHet vmbo bestaat dit jaar 15 jaar, dat betekent terugblikken en vooruitblikken. Dromen over de toekomst, maar ook terugblikken naar hetgeen we neergezet hebben. Mooie uitdagingen zijn we aangegaan, en met het vernieuwde vmbo staan er nog wel wat uitdagingen op stapel: van 32 afdelingen teruggaan naar 10 profielen, profieldelen in het landelijk examen en keuzedelen in het schoolexamen.

Lees meer...