Tweede kamerDe Tweede Kamer heeft op dinsdag 11 oktober met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel  ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Hoewel de Eerste Kamer er ook nog over mag beslissen wordt aangenomen dat de wet hiermee van kracht wordt. Twee jaar lang is er over deze wet gesproken en er waren pittige discussies omdat standpunten ver uit elkaar lagen. De nadruk kwam vaak te liggen bij het register terwijl het de bedoeling van de wet is het beroep van leraar een professionelere status te geven met ruimte voor eigen ontwikkeling.

Lees meer...

Student aan het leren College Degrees SchoolZoals bekend is, worden vanaf aankomend studiejaar (2017-2018) de onderwijsplaatsen van numerusfixusplaatsen op basis van ‘decentrale’ selectie toegekend. Vanaf 1 oktober 2016 kunnen kandidaat-studenten zich, via Studielink, inschrijven voor het studiejaar 2017-2018. De onderwijsinstellingen en Studielink hebben bij het inrichten van de website van Studielink rekening gehouden met deze decentrale selectie, waardoor het duidelijk is voor welke opleidingen een numerus fixus is ingesteld. Dit heeft tot gevolg dat we nu al een lijst hebben met opleidingen die een numerus fixus voeren.

Lees meer...

13317874924 84ce400653 zNu de verkiezingen er weer aankomen, ontvouwt een aantal politieke partijen alvast onderdelen uit hun verkiezingsprogramma’s. Zo kopte een krant onlangs nog dat een aantal partijen af wil van de drempels voor de havo. Het stapelen van diploma’s moet weer eenvoudiger worden en scholen mogen geen drempels meer opwerpen voor het doorstromen van vmbo-t leerlingen naar havo. Hiermee zouden meer leerlingen de kans krijgen om hoger in te stromen in het beroepsonderwijs en dat bestrijdt de toenemende tweedeling tussen hoog- en laag opgeleiden in Nederland.

Lees meer...

NVS NVL Trechter als Organogram lc MEI2016

Het Bureau van de NVS-NVL blikt vooruit op een jaar vol veranderingen. Met ingang van dit schooljaar zijn inhoud en uitvoering ondergebracht onder één dak. De bloedgroepen LOB en leerlingenzorg zitten vanaf nu naast elkaar en dat werd hoog tijd. We zetten ons immers in voor één en dezelfde leerling, die zowel moet leren leren als moet leren kiezen. 

 

 

Lees meer...

docent voor schoolbordMinder belangstelling voor carrière in het onderwijs?

Scholen hebben soms moeite om de vacatures voor de tekortvakken opgevuld te krijgen. Door de verminderde instroom op pabo's lijkt de belangstelling voor een carrière in het onderwijs niet zo groot. De strengere toelatingseisen zullen hier ook een rol in spelen.

Lees meer...

0000038485 ENQUETEOnlangs werd in Utrecht de inmiddels jaarlijkse conferentie van Studiekeuze123 gehouden. Op deze conferentie waren ruim 100 VO-decanen, ruim 100 vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs en een kleine 100 'overigen' af gekomen. In het ochtenddeel werd er gestemd over een zevental stellingen en er werd verder gediscussieerd over de drie stellingen, waar de deelnemers het minst over eens waren. Zo werd de stelling “een LOB-dossier zou verplicht moeten zijn” niet eens besproken omdat bijna 80% van de aanwezigen voor deze stelling was (!). Daar moeten we dus wat mee, lijkt me.

Lees meer...

Geachte heer Dekker,

Natuurlijk is het een leuk idee dat leerlingen de kans krijgen om een vak waar ze goed in zijn op een hoger niveau af te sluiten. Maar het stuit toch op een aantal praktische hobbels. Hieronder even een aantal concrete voorbeelden.

1. Een leerling die op vmbo-tl zit en een vak op havo-niveau wil gaan doen, moet de havo-stof van 5 jaar in 4 jaar doen. Hij doet het dus sneller. De betreffende leerling moet daarom zelfs beter zijn dan een havo-leerling.

2. De meerwaarde is niet duidelijk. Het levert een leerling namelijk niet echt iets concreets op. Een hbo-instelling mag een tl-leerling die zelfs in 5 vakken op havo-niveau examen doet niet aannemen. 

Ongeacht hoeveel vakken de leerling op havo-niveau afrond, het blijft een tl-leerling. Voor toelating op hbo moet je minimaal een havo-diploma hebben. Het diploma dat je haalt wordt bepaald door het vak dat je met het laagste niveau afsluit.

3. Wat zou een havo-leerling liever hebben? Een 6 voor een vak dat hij afrond op vwo-niveau of een 9 wanneer hij hetzelfde vak afrond op havo-niveau?

4. En dan het praktische punt voor scholen dat hetzelfde vak op een ander niveau ook wel eens een behoorlijk andere invulling kan krijgen. 

Hoe moet dat georganiseerd worden met les en ondersteuning? Als havo-leerling bij de vwo-klas de les volgen? En moet dat dan bij vwo-5 of bij vwo-6? Of misschien zelfs wel bij beide?

Het plan kan werken op vmbo omdat daar alle opleidingen/niveaus 4 jaar duren. Maar op havo en vwo zal het op problemen stuiten. Wanneer u dit echt een serieuze kans wil geven, dan moet u erover nadenken om het hele onderwijs op de schop te gooien. Als alle opleidingen in het voortgezet onderwijs hetzelfde aantal leerjaren hebben, dan kun je realistisch op verschillende niveaus examen doen.

Maar ja...... dan komen leerlingen met een ander eindniveau bij het vervolgonderwijs aan. En dan moeten daar ook aanpassingen plaatsvinden. Ik zeg niet direct dat je dat niet moet doen, maar ziet u meneer Dekker, het is niet zo eenvoudig als u denkt.

Bert Kingma
decaan Havo/Vwo
Lauwers College Buitenpost

kort nieuws wiskunde webformaatNatuurlijk wil ik op deze plek even kort terugblikken op het LOB congres van 4 februari. Veel mensen, veel workshops en slechts een plenaire lezing, maar wel een hele goede. Christoph Meng maakte duidelijk dat de kansen op werk voor een goede studiekeuze een belangrijke factor vormt. Onlangs verschenen cijfers over de hoeveelheden afgestudeerden die achteraf spijt hebben van hun studiekeuze.

Lees meer...