[Blog] Wetsvoorstel ‘Beroep leraar en lerarenregister’ aangenomen door Tweede Kamer

Tweede kamerDe Tweede Kamer heeft op dinsdag 11 oktober met grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel  ‘Beroep leraar en lerarenregister’. Hoewel de Eerste Kamer er ook nog over mag beslissen wordt aangenomen dat de wet hiermee van kracht wordt. Twee jaar lang is er over deze wet gesproken en er waren pittige discussies omdat standpunten ver uit elkaar lagen. De nadruk kwam vaak te liggen bij het register terwijl het de bedoeling van de wet is het beroep van leraar een professionelere status te geven met ruimte voor eigen ontwikkeling.

We weten dat in veel lerarenkamers geen gejuich zal zijn opgegaan bij het horen van dit bericht. Veel leraren staan sceptisch tegenover dit initiatief en menen dat dit niet het antwoord is op alle problemen van het onderwijs. Het lerarentekort en het daarmee samenhangende onbevoegd lesgeven worden er niet door opgelost. Daarvoor zijn andere initiatieven nodig.

Voor instructeurs in het mbo, (technisch) onderwijsassistenten en instructeurs in po en vo komt een eigen ruimte in het register.

Gelet op de reacties van de afgelopen tijd zal er nog wel veel energie zal moeten worden gestoken in de nadere uitleg van deze wet. Vanuit de Onderwijscoöperatie (waarvan de FvOv deel uitmaakt) zal daar ook vol op worden ingezet. Er zijn ambassadeurs (ook vanuit de FvOv) bezig uitleg te geven over alles wat de Onderwijscoöperatie doet: onderwijsvernieuwing stimuleren, scholing faciliteren, initiatieven ondersteunen, verkiezing leraren van het jaar, register beheren, vertegenwoordiging bieden in landelijke werkgroepen enz. Zie ook www.fvov.nl

Evert Kloek, vertegenwoordiger NVS-NVL bij  FvOv