[Blog] Toelatingscode vmbo-t naar havo

13317874924 84ce400653 zNu de verkiezingen er weer aankomen, ontvouwt een aantal politieke partijen alvast onderdelen uit hun verkiezingsprogramma’s. Zo kopte een krant onlangs nog dat een aantal partijen af wil van de drempels voor de havo. Het stapelen van diploma’s moet weer eenvoudiger worden en scholen mogen geen drempels meer opwerpen voor het doorstromen van vmbo-t leerlingen naar havo. Hiermee zouden meer leerlingen de kans krijgen om hoger in te stromen in het beroepsonderwijs en dat bestrijdt de toenemende tweedeling tussen hoog- en laag opgeleiden in Nederland.


In 2011 nog ontwikkelde de VO-raad samen met het veld (Laks en betrokken ouderorganisaties) een ‘toelatingscode  vmbo-havo’.
De toelatingscode moest ertoe leiden dat vmbo- en havo scholen binnen hetzelfde voedingsgebied afspraken maken over de invullen van hun toelatingsbeleid. Maar hoe werkt de opgeworpen drempel in de praktijk? Bij het doorverwijzen heb ik als vmbo-decaan ook dit schooljaar weer gemerkt dat er verschillen zijn.Zo hanteren de meeste scholen wel het gemiddeld examencijfer van 6,8 als norm maar zijn er allerlei regeltjes omheen ontstaan, waarbij accenten op individuele vakken gelegd worden.

Transparante communicatie over toelatingseisen tot 4 havo ontbreken dikwijls, zodat leerlingen niet weten wat de aanvullende eisen zijn én pas in een laat stadium te horen krijgen of ze toelaatbaar zijn of niet. Bij een afwijzing valt deze groep leerlingen terug op het mbo en daar schuilt het gevaar van uitval omdat deze optie voor hen voelt als een teleurstelling. Los van de discussie of de toelatingscode nog wel valide is en wat een nieuwe regering ook gaat beslissen over de aansluiting, laten we elkaar als vo-scholen blijven aanspreken op heldere communicatie richting leerlingen en ouders, en betrek collega decanen bij regionale afstemming en communicatie zodat zij leerlingen en ouders een gedegen advies kunnen geven.

door Simone Slagboom