[Blog] Symposium over selectie en studievoorschot

2363245553 25664067bb z

Op 15 september vond de ‘officieuze start’ van het decanenjaar weer plaats in Amsterdam met het decanensymposium UvA-HvA: The happy few? Zin en onzin van selectie.

 

Selectie, geen lang leven beschoren?

Het thema dit jaar was de selectie, die dit jaar voor het eerst wordt toegepast nu de loting bij de numerus fixus opleidingen is afgeschaft. Men wil deze maatregel uit de wet ‘kwaliteit en verscheidenheid’, het liefst op zo’n manier vormgegeven dat de studenten met de meeste kans op studiesucces worden aangenomen. Uit de verschillende bijdragen bleek dat het nog niet meevalt om een betrouwbare manier van selecteren te vinden. Motivatiebrieven en motivatiegesprekken zeggen niet zo veel en kunnen goed worden geoefend. Het meest betrouwbare criterium was het gemiddelde cijfer bij het eindexamen, maar dit is op het moment van selectie nog niet bekend. Opleidingen die de aankomende studenten een huiswerkopdracht geven, een college laten volgen en een tentamen afnemen komen qua betrouwbaarheid van de selectie in de buurt van het examencijfer. Het lijkt erop dat de kritische geluiden, die bij de VSNU-conferentie ‘de loting voorbij’ van november vorig jaar al werden geuit, nu in bredere kringen doordringen. Het zou me niets verbazen als de gewogen loting op termijn weer terugkomt.

Vraagtekens rondom studievoorschot

Tijdens een intermezzo werd door de dagvoorzitter gevraagd aan het publiek welk bedrag een afgestudeerde met een modaal salaris per maand moet gaan terug betalen als hij een studieschuld heeft van €40.000. Meer of minder dan €300 in de maand? Er is natuurlijk heel wat commotie geweest bij de invoering van het nieuwe stelsel en het blijkt dat een deel van de leerlingen (met name de eerste generatie studenten in een familie) huiverig zijn om een studieschuld aan te gaan en dan maar niet gaan studeren. Het bleef redelijk stil in de zaal en dat geeft mij een reden om decanen, die het ook niet precies weten de tip te geven om naar de site van duo te gaan: https://duo.nl/apps/rekenhulp-studiefinanciering/index.html#/profiel. Deze rekenhulp is goed te gebruiken op ouderavonden of in de mentorles met (voor)examenleerlingen. Bij invulling blijkt dat iemand die na zijn studie €3000 verdient en een schuld heeft van  €40.000 maandelijks €55 moet terug betalen, maar wel 35 jaar lang! De rest wordt kwijtgescholden.

Peter Huwae, beleidsmedewerker LOB havo-vwo