[Blog] Studiekeuzecheck, numerus fixus en baankansen

andrea S checkmark on circle 1 300pxbStudiekeuzecheck
Het langverwachte rapport van het onderzoek naar de studiekeuzecheck is uit. Het rapport telt bijna 100 pagina’s met heel veel data, maar het trekken van conclusies viel niet mee.

De grote verschillen in manier van opzet en het al dan niet verplicht zijn van de studiekeuzecheck, de vormgeving van het advies en wat de studenten met het uitgebrachte advies doen zijn te gevarieerd om tot duidelijke antwoorden op de gestelde vragen te geven. Opvallend is dat de studenten die geen positief advies kregen, achteraf ontevreden (43%) waren over de studiekeuzecheck en de check als niet nuttig bestempelde(48%). Van deze studenten, die zich toch aanmeldden, bleek 2/3 deel alsnog door te gaan. Een van de andere conclusies was dat een vervolgonderzoek noodzakelijk was. 

Lees hier: De studiekeuzecheck, landelijk onderzoek naar uitvoering en opbrengsten van de studiekeuzecheck

Numerus fixus
In de lijst van bachelors met een numerus fixus heeft Studiekeuze123 de links naar de opleiding doorklikbaar gemaakt (klik hier om naar de lijst te gaan). Door deze aanpassing kom je snel via de opleidingspagina naar de website van de instelling met extra informatie over de selectieprocedure. 

Als voorbeeld geef ik deze link naar de studie psychobiologie aan de UvA. Als je daar bij Fixusopleiding: Ja op ‘Meer informatie’ klikt, zie je een link naar de website zelf.

Tip voor de examenkandidaten
Bij het laatste overleg met DUO kreeg ik de tip om de examenkandidaten erop te attenderen dat het tijdig aanvragen van een Digid-account heel belangrijk is. Als je wacht tot het moment dat de studie gaat beginnen kan je het risico lopen dat de nodige formaliteiten niet op tijd zijn afgehandeld voor wat betreft de aanmelding bij studielink, de OV-kaart en een eventuele tegemoetkoming studiekosten.

Correcte informatie over baankansen
In een poging het verstrekken van correcte informatie over baankansen te verbeteren, hebben Frank Steenkamp van de Keuzemonitor en ondergetekende een brief gestuurd naar Minister Bussemaker met het verzoek iets te doen aan de kwaliteit van de informatievoorziening betreffende baankansen. De versnipperde verantwoordelijkheid en expertise, de verschillen in aanpak en definities van de alumni-monitors in mbo, hbo en wo leiden tot een incompleet en weinig robuust resultaat. We pleiten voor gecoördineerde manier van gegevens verzamelen zodat we komen tot een eigentijdse voorlichtingsaanpak die begrijpelijk en effectief is voor studiekiezers. Klik hier om de brief te lezen.

Van de week kwam een rapport uit van het UWV met nieuwe verwachtingen voor de ontwikkelingen betreffende de arbeidsmarkt. De economie trekt snel aan en er dreigen tekorten in verschillende sectoren van techniek tot aan instellingskok. Lees hier het rapport: UWV arbeidsmarktprognose 2016-2017.

En dan moeten de verkiezingen nog komen, zodat de partijen die nu nog over elkaar heen buitelen de baankansen nog groter gaan maken. Zie hiervoor ook de analyse die Tessa Leonard gemaakt heeft.

Peter Huwae, beleidsmedewerker LOB havo-vwo