[Blog] Selectie in volle gang

Out Into the World College Graduation Explore Aaron HawkinsBij de circa 100 opleidingen met een numerus fixus is de selectie in volle gang. De eerste geluiden van stressende leerlingen komen al binnen. In december 2015 schreef ik hier de blog: De loting voorbij… Stress tegemoet! over. Voor de leerlingen die vaak SE-weken hebben moeten combineren met pittige toelatingstoetsen is nu het wachten op 15 april. Dan moeten de instellingen immers de rangnummers bekend maken.

Op de laatste kringvoorzittersvergadering schetste Gerard Hogendoorn van de EUR een paar dilemma’s waarvoor leerlingen zich geplaatst kunnen zien, zeker wanneer ze zich voor twee studies met een vorm van selectie hebben ingeschreven. Leerlingen met een hoger rangnummer dan het aantal plaatsen moeten proberen in te schatten hoeveel kans ze maken om alsnog te worden toegelaten. Bij een hoog nummer en dus een kleine kans op plaatsing is het te hopen dat de leerling goed over een tweede keuze heeft nagedacht. Omdat zij zich op 1 mei moeten hebben ingeschreven, geeft dat weer een nieuw probleem. Veel scholen hebben meivakantie, die valt in de laatste week (en op een aantal scholen in de laatste twee weken) van april. Dat betekent dat ze niet op school terecht kunnen met vragen over die tweede keuze. U kunt uw leerlingen hier nu nog op attenderen.

Als u gevallen kent van onmogelijke situaties waarvoor leerlingen zich geplaatst zien willen we dat graag weten. U kunt ze mailen naar p.huwae@nvs-nvl.nl

De discussie of selectie een betere methode is dan de zojuist afgeschafte loting zal de komende jaren ongetwijfeld weer gevoerd gaan worden.

Peter Huwae, beleidsmedewerker LOB havo-vwo