[Blog] VvSL en NVS-NVL scherpen advies minister Bussemaker aan

Logo VvSL NVS NVL 2016 webDe commissie Schnabel kwam in januari met een verslag waarin wordt beschreven wat leerlingen die in 2032 de arbeidsmarkt zullen betreden nodig hebben. Op 6 oktober vond een bijeenkomst plaats in het kader van de discussie over onderwijs 2032. Vandaar uit gedacht kan een nieuw curriculum worden opgezet. De VvSL en de NVS-NVL stelden samen een advies op en hebben dat advies naar de  door de staatssecretaris ingestelde regiegroep onderwijs 2032 gestuurd. Deze zal een rapport opstellen en dat aan de Staatssecretaris overhandigen.

Aansluitend spraken vertegenwoordigers van VvSL en NVS-NVL over de LOB-brief die minister Bussemaker aan de Tweede kamer heeft gestuurd. Wij zijn erg blij met de duidelijke aandacht voor LOB, maar hebben nog enkele aanscherpingen op de brief samengesteld. Samen hebben we daarom een reactie in een persbericht opgesteld. Dit bericht wordt ondersteund door de leerling- en studentenorganisaties LAKS, JOB, ISO en LSVb.

Peter Huwae, beleidsmedewerker LOB havo-vwo