[Blog] Onderwijs 2032, opbrengsten uit de verdiepingsfase

Docenten. met mapHet rapport van de commissie Schnabel heeft geleid tot een discussie met de Onderwijs Coöperatie die constateerden dat de gemiddelde inbreng van de vakdocenten erg laag was geweest. Naar aanleiding van deze reactie werd de zogenaamde verdiepingsfase gestart.

De NVS-NVL is één van de leden van de FvOV (waarvan verschillende vakorganisaties deel uit maken) en de FvOV is weer een van de deelorganisaties van de Onderwijs Coöperatie. Via dat kanaal werd ons gevraagd wat onze achterban van de plannen van Schnabel vond.  In oktober hebben we een bijeenkomst georganiseerd en daar ook VvSL-leden bij uitgenodigd. Op donderdag 17 november kwam het verslag uit met de resultaten van de verdiepingsfase. Het resultaat is onderstaande passage uit het digitale magazine. 

'De decanen die zijn verenigd in de NVS-NVL en de VVSL (Verenigingen van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders) hebben de relatie tussen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en persoonsvorming aan de orde gesteld. Goede LOB is persoonsvormend, maar komt ook terug in de kennisontwikkeling en maatschappelijke toerusting. De decanen pleiten er ook voor dat zij een herkenbare rol krijgen in het vervolgtraject.' (Bron: http://magazine.onderwijs2032.nl/onderwijs2032-in-de-praktijk)

Verder is de term LOB op een aantal plaatsen terug te vinden, waar dit in het oorspronkelijke rapport niet het geval was. Het wachten is op een reactie van Staatssecretaris Dekker en in de komende maanden zien we dan wat de politiek verder gaat besluiten.

Hier leest u het rapport: Opbrengsten uit de verdiepingsfase: Onderwijs 2032 in de praktijk.

Peter Huwae, beleidsmedewerker LOB havo-vwo