[Blog] Numerus fixus (herhaalde mededeling)

Student aan het leren College Degrees SchoolZoals bekend is, worden vanaf aankomend studiejaar (2017-2018) de onderwijsplaatsen van numerusfixusplaatsen op basis van ‘decentrale’ selectie toegekend. Vanaf 1 oktober 2016 kunnen kandidaat-studenten zich, via Studielink, inschrijven voor het studiejaar 2017-2018. De onderwijsinstellingen en Studielink hebben bij het inrichten van de website van Studielink rekening gehouden met deze decentrale selectie, waardoor het duidelijk is voor welke opleidingen een numerus fixus is ingesteld. Dit heeft tot gevolg dat we nu al een lijst hebben met opleidingen die een numerus fixus voeren.

Deze lijst is online te vinden op de website www.studiekeuze123.nl/selectie met de disclaimer dat instellingen nog tot 1 december 2016 wijzigingen mogen doorgeven. Deze lijst kan dus nog wijzigen.

Zie ook het bericht op Studiekeuze123 over deze lijst. Op de site staat deze link. Als u daar op klikt, leest u wat de nieuwe regels zijn omtrent de toelating tot opleidingen met een numerus fixus.

Hier vindt u de oktoberbrief die vanuit het ministerie naar alle examenleerlingen wordt verstuurd.

Peter Huwae, beleidsmedewerker LOB havo-vwo