[Blog] Motie over LOB naar aanleiding van studiekeuzechecklist aangenomen

https://www.flickr.com/photos/risastla/2879701167/in/photostream/Hieronder vindt u de letterlijke tekst van de motie die op 8 november 2016 is aangenomen in de Tweede Kamer. Dit is het eindresultaat van een initiatief dat al in juni 2016 is ingezet met het presenteren van de studiekeuzechecklist samen met ISO, LAKS, VVD (Duisenberg), CDA (Rog), PvdA (Mohandis) en de NVS-NVL.

De tekst van de motie luidt:

- overwegende dat te veel jongeren te vaak uitvallen in het vervolgonderwijs of switchen van opleiding omdat ze geen goede voorbereiding op de studiekeuze en voorlichting over het aanbod hebben gehad
- overwegende dat er zowel in het voortgezet onderwijs als in het vervolgonderwijs voorbeelden zijn waar loopbaanbegeleiding en voorlichting goed zijn geregeld, maar door het ontbreken van minimale landelijke normen er te veel jongeren zijn die niet goed voorbereid worden;
- constaterende dat ISO, LAKS, JOB en NVS-NVL, naar aanleiding van de studiekeuzechecklist, een goede aanzet hebben gedaan om tot landelijke normen te komen;
- verzoekt de regering om, in samenspraak met de betrokken organisaties, de VO-raad en alle sectororganisaties in het vervolgonderwijs tot landelijke normen te komen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten minimaal moeten voldoen, en de uitwerking hiervan voor het mei reces van 2017 met de Kamer te delen

We zijn van mening dat twee samen optrekkende decanenverenigingen de kansen op een goed resultaat zullen vergroten. Vandaar dat we samen met de VvSL een persbericht hebben opgesteld naar aanleiding van de kamerbrief over LOB van Minister Bussemaker, waarin we  samen al hebben aangedrongen op concretere maatregelen;  

- alle scholen voor VO moeten het tot hun taak rekenen leerlingen te begeleiden bij hun overstap naar het vervolgonderwijs 
- daartoe formuleren alle scholen LOB beleid en nemen dat op in het schoolplan
- de loopbaancompetenties zoals dit jaar in het vmbo (basis en kader) zijn ingevoerd gaan ook deel uit maken van het curriculum van het vmbo(gemengd/ theoretisch), het havo en het vwo
- het loopbaandossier wordt ook verplicht voor de leerlingen in havo en vwo
- de scholen geven in hun schoolplan aan hoe zij de deskundigheid van de vakdocent, mentor, decaan, op het gebied van LOB vergroten
- de onderwijsinspectie blijft te komende jaren extra aandacht besteden aan het geformuleerde LOB beleid van de school en de merkbaar-/zichtbaarheid van dit beleid bij de leerlingen.

Het zou me niets verbazen als dit voor het eerst is dat de NVS-NVL wordt genoemd in een kamer-motie en daar zijn we natuurlijk bijzonder tevreden mee. Wij hopen dat het eerste overleg snel zal starten en hopen snel spijkers met koppen te kunnen slaan.

Peter Huwae, beleidsmedewerker LOB havo-vwo