[Blog] De voortgang van het plusdocument

4411147689 272918d166 zEr zit voortgang in de vormgeving van het plusdocument. In het sectorakkoord is afgesproken dat dit document er zou komen, maar het is nog steeds niet duidelijk wat er in zou moeten komen en waarom het er zou moeten zijn. De discussie over het civiel effect speelt ook binnen de VO-raad die binnenkort met een voorstel gaat komen. Waarom zou je zo’n plusdocument instellen? Wat moet het opleveren?

Het plusdocument stond in dezelfde week op de agenda’s van het netwerk aansluiting van de VSNU (op 14 november) en die van het LICA (vo-hbo op 17 november). In beide overleggen zitten instroom- of aansluitcoördinatoren van universiteiten of van hogescholen en vertegenwoordigers van de NVS-NVL en de VvSl. Piet Groenewegen (VSNU) en Annemiek Staarman (LICA) zijn beiden werkzaam bij de VO-raad en zij legden bovenstaande vragen voor.

Bij beide vergaderingen bleek dat de invulling die tot op heden door de meeste havo/vwo scholen wordt gegeven, bestaat uit een opsomming van gevolgde activiteiten en verworven competenties. Het waarderen van deze zaken is een lastig punt (geef je een vinkje of meer?). Vaak zijn het ook signalen die bedoeld zijn om de buitenwereld te tonen wat de school in kwestie aan extra activiteiten biedt en welke extra competenties een leerling buiten het reguliere curriculum op die school heeft kunnen verwerven. Het plusdocument is een opsomming die meetbaar is en de vorm en functie heeft van een CV. Wat het Hoger Onderwijs als de ontvangende kant hier mee moet is lastig. Een van de aanwezige hogescholen houdt 16.000 gesprekken per jaar en zit niet te wachten op even zoveel plusdocumenten, die vergeleken en gewogen moeten worden.

Een veel kleiner aantal scholen kiest voor een document, dat een weerslag vormt van de gebieden waarop de leerling zich heeft ontwikkeld in relatie met zijn vervolgkeuzes. Het is dus meer een soort 'dagboek', waarin de leerling het cyclische proces vastlegt van gevolgde activiteiten, gesprekken, reflecties en vervolgplannen voor een volgende activiteit. Kortom, een LOB-dossier waarin ook andere extra gevolgde activiteiten of verworven competenties een plekje kunnen vinden.

De leerling in het VO legt een aantal jaren alle relevante gebeurtenissen vast en wordt zich bewust van het proces van zijn persoonlijke ontwikkeling in relatie met zijn toekomstplannen. Het resultaat moet zijn dat hij bij een intake- of selectiegesprek kan aantonen hoe en waarom hij voor een studie heeft gekozen en waarom hij denkt dat de studie bij hem past. Het plusdocument heeft zijn dan zijn nut gehad en is dan eigenlijk niet meer nodig. De lijst met verworvenheden is slechts een aanhangsel.

Er zijn geen meningspeilingen gehouden maar ik schat in dat de voorkeur bij de meeste aanwezigen bij deze laatste variant ligt. Mijn voorkeur ligt daar in ieder geval wel.

Peter Huwae, beleidsmedewerker LOB havo-vwo