[Blog] Een leven lang leren, numerus-fixus opleidingen en schakelprogramma's mavo-havo

Jon S Newspaper BWHet juiste antwoord op een leven lang leren

Onder deze titel staat een interessante bijdrage van Vivian Hemmelder op de website van de  stichting Nationale Denktank. Deze organisatie bestaat uit twintig jonge academici die vanuit verschillende disciplines de voorgelegde maatschappelijke problemen verkennen. De snel veranderende situatie op de arbeidsmarkt vraag om flexibilisering en daarom is de kernzin: “we moeten ons niet langer richten op het onderwijzen, maar op het bewijzen van kennis”. 

Definitieve lijst met numerus fixus-opleidingen

Per 1 december is de lijst van studies met een numerus fixus definitief geworden. Er zijn een paar studies afgevoerd van de eerder gepubliceerde lijst. De nieuwe lijst is hier vinden en de inschrijfdatum van 15 januari komt nu wel heel  dichtbij.

Geen drempel meer tussen mavo en havo?

In de vorige nieuwsbrief maakte ik melding van een motie die is aangenomen in de tweede kamer waarbij de minister wordt gevraagd de leerlingen met een vmbo-diploma het recht te geven door te  stromen naar het havo. De eerder afgesproken eis van 6.8 gemiddeld zou moeten worden losgelaten. Omdat niet elke gediplomeerde evenveel kans heeft om deze overstap met succes te bekronen is het ministerie op zoek naar goede voorbeelden van schakelprogramma’s. 'Wat betreft de overstap naar het havo zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om een goede voorbereiding op de examinering van extra vakken die voor de overstap naar het havo nodig zijn, maar ook om een voorbereiding op de ‘havo-aanpak’.'
Hier kunt u goede voorbeelden van schakelprogramma's doorgeven.

Peter Huwae, beleidsmedewerker LOB havo-vwo