[Blog] Doorstroomrecht van VMBO GL/TL leerlingen

IMG 0650 TL 640x640Op 8 november werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen van het kamerlid Vermue c.s. De adviesgrens van een 6,8 gemiddeld op het diploma wordt als een belemmering gezien en de indienster “verzoekt de regering om, in de wet een doorstroomrecht van vmbo-tl naar havo vast te leggen en met meer maatwerk en begeleiding perspectief te bieden op een soepele en kansrijke doorstroom van vmbo naar havo”.

Op de kringvoorzittersvergadering van 24 november kwam deze motie kort ter sprake. De problematiek van de overstappers binnen een tl-havo school is natuurlijk eigenlijk dezelfde als de overstap van tl-leerlingen naar het mbo. Veel decanen zagen het als een gevaar dat wegvallen van de 6,8-norm zal leiden tot een toestroom van leerlingen die weinig kans hebben op een havo-diploma. We weten op scholengemeenschappen van tl en havo-vwo vrij precies wat de interne doorstromers te wachten staat en dat lijkt hier het probleem te zijn. Leerlingen met een tl-diploma met een gemiddelde lager dan 6,8 kunnen wel zonder probleem doorstromen naar het mbo.

Als we de groep interne doorstromers nu eens net zo bekijken als de doorstromers naar het MBO. Met name de oriëntaties hebben als doel om in te schatten of een leerling aan de vervolgeisen denkt te kunnen voldoen.

Dus; zet een LOB-traject op voor potentiele doorstromers, laat ze meedoen aan havo-proefstuderen bij de te kiezen vakken in 4 havo, ga op zoek naar hun motivatie, laat ze in hun loopbaandossier uitleggen waarom ze denken dat het voor henzelf een goede stap is, laat ze meedoen aan een intern te organiseren studiekeuzecheck, geef ze een objectief en eerlijk advies, ga in gesprek met de leerling en zijn ouders over de keuze.

Via goede LOB wordt de kans dat leerlingen massaal gebruik gaan maken van hun “recht” om door te stromen naar 4 havo dan een stuk kleiner. Net zoals bij een vwo-leerling die met een 5 voor wiskunde B zich wil opgeven voor een studie technische natuurkunde, mogen we er steeds op wijzen dat het toelaatbaar zijn tot een opleiding, niet betekent dat die opleiding ook haalbaar is.

De oplossing ligt bij volgens mij bij LOB, nu eerst maar eens kijken wat de regering met de motie gaat doen.

Fijne feestdagen!
Peter Huwae, beleidsmedewerker LOB havo-vwo