IMG 0650 TL klein 640x640In het voorjaar van 2016 hebben ISO, LAKS, NVS-NVL samen met de VVD, CDA en PvdA gewerkt aan het 10-puntenplan ‘aanval op de uitval’. In november 2016 leidde dat tot een Kamermotie, ingediend door Duisenberg, Rog en Mohandis, die met grote meerderheid is aangenomen. In de vorige nieuwsbrief heb ik daar al over bericht.

Op 18 april was een verkennende bijeenkomst bij OCW met vertegenwoordigers van LAKS, de VO-Raad en de beide decanenverenigingen. Vlak na het bekend worden van de aangenomen motie, kwam de VO-Raad op haar site met een duidelijke reactie; de VO-Raad zit niet op landelijke normen te wachten.

Lees meer...

Out Into the World College Graduation Explore Aaron HawkinsBij de circa 100 opleidingen met een numerus fixus is de selectie in volle gang. De eerste geluiden van stressende leerlingen komen al binnen. In december 2015 schreef ik hier de blog: De loting voorbij… Stress tegemoet! over. Voor de leerlingen die vaak SE-weken hebben moeten combineren met pittige toelatingstoetsen is nu het wachten op 15 april. Dan moeten de instellingen immers de rangnummers bekend maken.

Lees meer...

IMG 0650 TL 250In november is een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om ‘in samenspraak met de betrokken organisaties, de VO-raad en alle sectororganisaties in het vervolgonderwijs tot landelijke normen te komen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten minimaal moeten voldoen, en de uitwerking hiervan voor het meireces van 2017 met de Kamer te delen’.

Op 16 maart hebben vertegenwoordigers van NVS-NVL en VvSL gesproken over deze motie, zodat wij goed voorbereid zijn op de uitnodiging van het ministerie van OCW voor een bijeenkomst die wij binnenkort verwachten. 

Lees meer...

Jon S Newspaper BWHet juiste antwoord op een leven lang leren

Onder deze titel staat een interessante bijdrage van Vivian Hemmelder op de website van de  stichting Nationale Denktank. Deze organisatie bestaat uit twintig jonge academici die vanuit verschillende disciplines de voorgelegde maatschappelijke problemen verkennen. De snel veranderende situatie op de arbeidsmarkt vraag om flexibilisering en daarom is de kernzin: “we moeten ons niet langer richten op het onderwijzen, maar op het bewijzen van kennis”. 

Lees meer...

5242232008 18b2d0efd2 z 1De oktoberbrief wordt elk jaar door Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan alle examenleerlingen gestuurd die mogelijk doorstromen naar het HO. Door enkele wijzigingen is de brief pas in november bij de leerlingen op de mat gevallen. De communicatie naar de scholen is onduidelijk en soms weten decanen niet dat de brief verstuurd is. Mentoren van de examenklassen hebben vaak helemaal geen weet van het bestaan van deze brief. 

Lees meer...

IMG 0650 TL 640x640Op 8 november werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen van het kamerlid Vermue c.s. De adviesgrens van een 6,8 gemiddeld op het diploma wordt als een belemmering gezien en de indienster “verzoekt de regering om, in de wet een doorstroomrecht van vmbo-tl naar havo vast te leggen en met meer maatwerk en begeleiding perspectief te bieden op een soepele en kansrijke doorstroom van vmbo naar havo”.

Lees meer...

4411147689 272918d166 zEr zit voortgang in de vormgeving van het plusdocument. In het sectorakkoord is afgesproken dat dit document er zou komen, maar het is nog steeds niet duidelijk wat er in zou moeten komen en waarom het er zou moeten zijn. De discussie over het civiel effect speelt ook binnen de VO-raad die binnenkort met een voorstel gaat komen. Waarom zou je zo’n plusdocument instellen? Wat moet het opleveren?

Lees meer...

Logo VvSL NVS NVL 2016 webDe commissie Schnabel kwam in januari met een verslag waarin wordt beschreven wat leerlingen die in 2032 de arbeidsmarkt zullen betreden nodig hebben. Op 6 oktober vond een bijeenkomst plaats in het kader van de discussie over onderwijs 2032. Vandaar uit gedacht kan een nieuw curriculum worden opgezet. De VvSL en de NVS-NVL stelden samen een advies op en hebben dat advies naar de  door de staatssecretaris ingestelde regiegroep onderwijs 2032 gestuurd. Deze zal een rapport opstellen en dat aan de Staatssecretaris overhandigen.

Lees meer...