Bijdragen aan een succesvolle overgang vo-mbo met extra ondersteuningbehoeften

Op dit moment denken we vanuit de NVS-NVL mee aan de ontwikkeling van de handreiking ‘Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar mbo voor leerlingen met extra ondersteuningbehoeften’. Deze zullen we eind maart digitaal verspreiden onder onze leden. Lees er in dit artikel vast meer over.

Samen met het Steunpunt Passend Onderwijs, NJI, MBO raad, Expertisepunt LOB, Lecso en vertegenwoordigers vanuit het vo en mbo is de afgelopen tijd gewerkt aan de handreiking ‘Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar mbo voor leerlingen met extra ondersteuningbehoeften’. Dit document gaat in op wat goed werkt voor een zo soepel mogelijke doorstroom voor leerlingen die extra ondersteund worden in het v(s)o naar een vervolgplek in het mbo, met aandacht voor goede praktijkvoorbeelden. De handreiking is bedoeld voor professionals in het vo en in het mbo.

‘Wat werkt voor leerlingen die begeleid worden in het vo?’

Vanuit de NVS-NVL zit beleidsmedewerker Elzeline Bergisch in de werkgroep. Zij denkt mee over de vorm en inhoud. Wat werkt voor leerlingen die begeleid worden in het vo en hoe zorg je ervoor dat de juiste informatie ook terecht komt in het mbo? En wat is daarvoor al de beroepswens van de leerling? Welk beeld heeft deze en in hoeverre kan de leerling zijn/haar kwaliteiten aanwenden in de vervolgopleiding? Centrale thema’s in de handreiking zijn ‘elkaar kennen’ en ‘samenwerken’. Ondersteuning moet daarnaast meer gewoon gevonden worden en de focus moet niet alleen op specifieke groepen liggen, maar om op leerlingen die een vervolgopleiding gaan volgen op het mbo.

Zodra de handreiking compleet is, zal deze (digitaal) verspreid worden onder de leden van de NVS-NVL.