Besluit cijferlijsten 5 vwo

Scholen in het voorgezet onderwijs gaven eerder dit jaar aan geen 5 vwo eindrapportcijferlijsten te kunnen genereren vanwege de coronamaatregelen. Programma’s voor Toetsing en Afsluiting (PTA’s) voor 5 vwo zijn dit schooljaar niet volledig afgerond en diverse vakken zijn niet met cijfers beoordeeld.

 De eindrapportcijfers van 5 vwo scholieren van 2019-2020 kunnen daarom niet worden ingezet bij de selectie voor toelating tot het wetenschappelijk onderwijs per september 2021. In de afgelopen periode hebben de VSNU en de VO-raad gesprekken gehad over een alternatief voor 5 vwo eindrapportcijferlijsten.

Alternatief voor 5 vwo eindrapport cijferlijst in 2021

In plaats van een eindrapportcijferlijst van 5 vwo, genereren scholen in 6 vwo een gewaarmerkte cijferlijst met gemiddelde cijfers van de schoolexamens tot en met 15 januari 2021. Dit gebeurt per vak en wordt afgerond op 1 decimaal. De peildatum van 15 januari is gekozen omdat SE-cijfers op dat moment landelijk het meest synchroon kunnen worden opgeleverd. De VO-raad heeft met de VO scholen afgestemd dat de cijferlijsten op 15 januari 2021 zijn opgeleverd aan scholieren. De VO-raad realiseert zich dat het alternatief vraagt om een strakke planning van VO scholen. Studielink en DUO voorzien verder geen bezwaren ten aanzien van de alternatieve cijferlijst in de aanmeldprocedure.

Met dit alternatief kunnen cijfers van scholieren zoveel mogelijk uniform en gelijk worden gewogen en is er nog een inhaal- en verbetermogelijkheid. Het alternatief geldt voor alle selectieve bacheloropleidingen ter vervanging van de 5 vwo eindrapportcijfers van scholieren uit het schooljaar 2019-2020.
Bron: VO-raad en VSNU