Blog: Arbeidsmarktinformatie & LOB

In januari werden de wegwijzer Arbeidsmarktinformatie & LOB en het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van mbo-opleidingen gepubliceerd. De wegwijzer is voor onderwijsprofessionals in het vo, mbo, hbo en wo die arbeidsmarktinformatie willen integreren in de loopbaanontwikkeling van de jongeren.

De wegwijzer beschrijft wat arbeidsmarktinformatie inhoudt, hoe het kan worden ingezet en wat dit vraagt van onderwijsprofessionals om leerlingen en studenten te ondersteunen bij het (leren) maken van een studie- en loopbaankeuze op de toekomstige arbeidsmarkt. De wegwijzer is in opdracht van het Ministerie van OCW ontwikkeld door EuroGuidance, het Expertisepunt LOB en het Leerwerkloket. De NVS-NVL werkte samen met andere onderwijsorganisaties mee aan de wegwijzer Arbeidsmarktinformatie & LOB.

Het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van mbo-opleidingen werd op initiatief van Michel van Smoorenburg uitgevoerd door het UWV en Leerwerkloket in samenwerking met SEO en SBB. Het  onderzoek draagt net als de wegwijzer ook aan bij de ondersteuning van jongeren bij het (leren) maken van een studie- en loopbaankeuze op de toekomstige arbeidsmarkt. Zo blijkt uit het onderzoek dat technische en zorgopleidingen goede kansen bieden op werk, en scoren economisch-administratieve opleidingen het minst goed. Voor het bepalen van de arbeidsmarktpositie zijn 4 indicatoren gebruikt: vast werk, uurloon, jaarinkomen en duur tot vinden van werk.
blog arbeidsmarkt

 

 Dennis Alexander, onderzoeker en loopbaanadviseur van het Leerwerkloket schrijft op LinkedIn: “De publicaties zijn bedoeld voor decanen, mentoren en andere loopbaanprofessionals in het voortgezet en middelbaar onderwijs. We zien graag dat zij dit delen met hun leerlingen.’ Maar, voegt hij toe: ‘Leerlingen of werkzoekenden moeten zich niet volledig laten leiden door de kans op werk. Natuurlijk moet je ook afgaan op je eigen interesses en competenties, en op de inhoud van een beroep. Maar het is wel heel zinvol om te weten wat de kans is dat je dat beroep ook daadwerkelijk kunt gaan uitoefenen.”

Dit sluit aan bij wat ik eerder in een blog schreef over dit thema: “Een jongere zal in de toekomst voortdurend keuzes moeten maken, waarbij er een balans wordt nagestreefd tussen ideaal en realiteit en tussen gevoel en verstand.” Benieuwd naar het onderzoek? Het is gepubliceerd op werk.nl

 Bekijk hieronder rapporten van het onderzoek en de methodische toelichting:

De arbeidsmarktpositie van mbo’ers bol en bbl 2
De arbeidsmarktpositie van mbo’ers bol 3 en 4
De arbeidsmarktpositie van mbo’ers bbl 3 en 4
De methodische toelichting

In onze (maatwerk)trainingen wordt ook aandacht geschonken aan het integreren van arbeidsmarktinformatie in loopbaanontwikkeling.

Geschreven door Sandra Mors- beleidsmedewerker NVS-NVL