App meldcode kindermishandeling voor onderwijs

Vorige week is de app ‘meldcode kindermishandeling’ voor professionals uit het onderwijs live gegaan. Juist in deze periode van afstandsonderwijs door het coronavirus biedt deze app leerlingbegeleiders, zorg- en ondersteuningscoördinatoren en leraren een laagdrempelige en anonieme mogelijkheid om vermoedens van kindermishandeling in kaart te brengen. De app is ontwikkeld in opdracht van de Beweging Tegen Kindermishandeling, met medewerking van de NVS-NVL.

Klik voor klik door de routes

Met de app kunnen onderwijsprofessionals door de stappen van elke route* uit het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ lopen. Daardoor krijgt de gebruiker alleen de informatie en stappen uit de meldcode te zien die op dat moment voor hem/haar van toepassing zijn. 

*Het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang kent drie routes:

 1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie.
 2. Meldplicht bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medewerker.
 3. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

 

Afwegingskader

Aanleiding voor het ontwikkelen van de app was het vernieuwde afwegingskader. Het afwegingskader bestaat uit vijf afwegingsvragen. De vragen worden met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord. Met een paar klikken krijgt de gebruiker antwoord op twee afwegingen:

 1. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
 2. Is hulp bieden (ook) mogelijk?


Het gebruik van het afwegingskader is vanaf 1 januari 2019 verplicht.

 

Informatie, tips, voorbeelden en downloads in de app

Naast de meldcode is in de app ook algemene informatie te vinden over het onderwerp kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij valt te denken aan:

 • een omschrijving van de verantwoordelijkheden van de leraar, schoolleider of bestuurder
 • (wettelijke) verplichtingen
 • uitleg over verschillende vormen van mishandeling
 • mogelijke signalen van mishandeling of seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • preventieve maatregelen
 • algemene uitleg over seksuele ontwikkeling van kinderen en grensoverschrijdend gedrag
 • tips voor gesprekken met ouders en kinderen
 • tips voor omgaan met de media.

Vanuit de app kunnen observatie- en signalenlijsten worden gedownload alsmede een sociale kaart met contactgegevens van relevante instanties. In de app zijn de meestgestelde vragen (FAQ) over de meldcode kindermishandeling en Veilig Thuis opgenomen. Tot slot staan er in de app herkenbare praktijkvoorbeelden.

Laagdrempelig en anoniem

Kindermishandeling is een gevoelig onderwerp. Het gebruik van de app maakt het voor onderwijsprofessionals laagdrempelig, omdat er ook eerst algemene informatie kan worden opgezocht voordat wordt besloten de meldcode toe te passen. Voor het gebruik van de app hoeft geen account te worden aangemaakt. Er worden geen cookies opgeslagen. De app kan dus volledig anoniem worden gebruikt. 

Download nu

Download de app Meldcode Kindermishandeling in de App Store of Play Store.

 

Beweging tegen Kindermishandeling

De app meldcode onderwijs is gebaseerd op de verbeterde meldcode. In opdracht van de Beweging Tegen Kindermishandeling, bestaande uit de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), VO-Raad en PO-Raad, is de app ontwikkeld door BOinK, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. In de kinderopvangbranche is de app van de meldcode kindermishandeling zeer populair: deze is al ruim 23.000 keer gedownload. 

Over kindermishandeling

In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met huiselijk geweld. Gemiddeld wordt er één kind per schoolklas mishandeld. Dat is er één te veel. Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling. Zeker nu veelal onderwijs op afstand wordt gegeven, lijkt het lastiger om dit te zien. 

Meer weten? 

In 2019 maakten de NVS-NVL, Augeo en NJi samen het magazine Veilig. Dit magazine is speciaal gemaakt voor het onderwijs en bevat belangrijke informatie, ervaringsverhalen, tips en interviews. Je kunt dit magazine hier digitaal lezen. Tegen betaling kunnen we je ook een fysiek exemplaar opsturen. Mail naar bureau@nvs-nvl.nl om je bestelling te plaatsen.

 

Training van scholen en samenwerkingsverbanden

Voor scholen en samenwerkingsverbanden is er de Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Tijdens deze module leer je alle ins en outs van de Meldcode, het afwegingskader, de werkwijze van Veilig Thuis, welke wettelijke eisen er voor scholen zijn en de rol van de zorg- ondersteuningscoördinator (vertrouwenspersoon, intern begeleider, mentor, etc.) daarin. Ook is er een trainingsmodule over het signaleren van kindermishandeling. Beide modules kunnen op maat worden geschreven en op locatie worden gegeven, maar in deze coronatijden zijn er ook online mogelijkheden. Informeer ernaa bij Ellen Rozeman via e.rozeman@nvs-nvl.nl.