Aanmelddatum mbo verplaatst naar 1 mei

Aankomend studenten die willen beginnen aan een beroepsopleiding in het mbo moeten zich uiterlijk 1 mei aanmelden. De jaarlijkse aanmelding van 1 april wordt dus met een maand uitgesteld.

Een latere datum geeft aankomend studenten meer tijd om zich te oriënteren en tot een goede studiekeuze te komen nu dat voornamelijk digitaal moet. De aanmelddatum van 1 mei geldt al voor studenten in het hbo en wo.

Zie voor verdere informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/middelbaar-beroepsonderwijs-mbo