50Plus

 

  • De ambachtsschool en de mavo moeten in ere hersteld worden.
  • Het onderwijs moet aansluiten op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij.
  • De toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet gewaarborgd blijven.
  • 50PLUS is tegen het sociaal leenstelsel.
  • 50PLUS ziet voor- en nadelen van bijzonder onderwijs en wil hier graag een publiek debat over.
  • 50PLUS is geen voorstander van het ‘passend onderwijs’.
  • Het mbo moet zich meer gaan richten op het onderwijs aan volwassenen.
  • De maximale leeftijdgrens in het volwassenenonderwijs wordt geheel losgelaten.
  • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) moet overdag en ‘s avonds beschikbaar zijn.


Bekijk hier het volledige partijprogramma van 50Plus