DENK

 

 • Door deze veranderingen verdwijnen oude beroepen en ontstaan er nieuwe. Daarom wil DENK betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit vraagt om experimenteer- en innovatieruimte voor leraren en scholen met nieuwe opleidingen en methoden.
 • DENK wil daarom maatregelen nemen om iedereen in het onderwijs gelijke kansen te bieden. Kinderen die zicht hebben op een hoger schooladvies, moeten de kans krijgen om zich ook op een hoger niveau te bewijzen. Jongeren die geen stageplek kunnen vinden, krijgen een stagegarantie. En het leenstelsel verdwijnt, omdat het van studeren een privilege maakt.
 • Niet het ideale traject van de ‘gemiddelde leerling’, maar de ontwikkeling van een kind in groepsverband moet weer centraal staan. Daarom is het van belang dat kinderen van verschillende niveaus samen met elkaar leren in brede scholen en brede (brug-)klassen.
 • Uit tienpuntenplan:
  1. Stagegarantie voor studenten. Vóór een gesanctioneerde verplichting van scholen en de overheid om stageplaatsen te vinden voor studenten. Vóór een quotumregeling voor stageplaatsen bij bedrijven met meer dan 25 werknemers
  3. Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.Vóór een verplichte jaarlijkse praktijkstage voor mbo-docenten zodat zij contact houden met de praktijk. Vóór het verantwoord uitbreiden van de experimenteerruimte voor het starten van nieuwe beroepsopleidingen. Vóór een plek voor 21ste eeuwse vaardigheden, zoals programmeren, op de basisschool
  4. Toegankelijk onderwijs voor iedereen. Vóór het afschaffen van het sociaal leenstelsel en het invoeren van een inkomensafhankelijke basisbeurs
  6. Gelijke kansen voor iedereen. Vóór het automatisch omhoog bijstellen van een schooladvies als de eindtoets hoger uitvalt. Vóór meer brede brugklassen, brede scholen en het beperken van onomkeerbare vroege selectiemomenten
  10. Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijsvormen. Vóór het stimuleren van betere uitwisseling van leerling informatie tussen regionale onderwijsinstellingen


Bekijk hier het volledige partijprogramma van DENK