Stapsgewijs naar nog inclusiever onderwijs

Minister Slob heeft in een kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over 25 voorstellen om een nieuwe weg in te slaan met passend onderwijs. De voorstellen zijn gebaseerd op onderzoeken en gesprekken met diverse partijen vanuit het onderwijs.

 

(De kamerbrief is hier integraal te lezen.) 

Op 16 november zal de beleidsnotitie evaluatie passend onderwijs besproken worden in de Tweede Kamer. De beleidsnotitie heeft inclusief onderwijs als stip op de horizon, zonder dat daar een stelselverandering aan te pas komt. Er komt een routekaart naar die stip, maar er worden ook stappen gezet om passend onderwijs te verbeteren op een aantal punten waar nu knelpunten ervaren worden. Zodra de beleidsnotitie af is, zullen we deze via de website met jullie delen, samen met de bijgeleverde kamerbrief.

Al eerder hebben we melding gemaakt van het Impulsoverleg, waarin diverse partijen[1] vertegenwoordigd zijn en wat in het teken stond van de evaluatie Passend Onderwijs. Onderdeel van deze evaluatie was het veldtraject, waarin een aantal leden ook actief heeft deelgenomen (Zie ook: Impulsoverleg Evaluatie Passend Onderwijs.) 

Als je vragen hebt over het deze ontwikkelingen, kan je natuurlijk contact opnemen met Elzeline Bergisch, beleidsmedewerker leerlingondersteuning: e.bergisch@nvs-nvl.nl

[1] Variërend van sectorraden, samenwerkingsverbanden, ouderverenigingen, VNG, Inspectie van het onderwijs, Onderwijsvakbonden e.a.

[2] Andere onderdelen vormen de rapporten van de Onderwijsraad: Op weg naar inclusiever onderwijs: https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/publicaties/2020/06/23/steeds-inclusiever-in-het-kort en de evaluatie Passend Onderwijs van het NRO: https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/passend-onderwijs/