Brieven aan eindexamenkandidaten

Net als voorgaande jaren is er vanuit het Ministerie van OCW eind oktober een brief naar alle eindexamenkandidaten gestuurd, met daarin informatie over vervolgopleidingen.

De brieven worden door DUO verzonden en zijn gericht aan de leerlingen zelf. Als decaan of mentor is het goed om te weten wat er in de brieven en begeleidende informatiefolders staat. Daarom vind je hier de verstuurde documenten onder elkaar:

Brief eindexamenkandidaten vmbo
Informatiefolder vmbo

Brief eindexamenkandidaten havo vwo
Brief eindexamenkandidaten mbo 4
Informatiefolder hbo of wo