Praatplaat toekomstverhaal veldtraject passend onderwijs

In maart zijn er weer veldraadplegingen geweest in het kader van de evaluatie Passend Onderwijs van OCW. De centrale vraag tijdens de bijeenkomsten was: waar moet het met passend onderwijs naartoe? De opbrengst van de gesprekken is gevat in een praatplaat. Nuttig om te bespreken in je zorg-/ondersteuningsteam!

Sinds 2014 wordt er gewerkt volgens de wet passend onderwijs. Nu is het tijd om de opgedane inzichten te evalueren en lessen te trekken voor de toekomst. Begin 2020 levert NRO de beleidsevaluatie op en daarnaast organiseert OCW zelf een veldtraject. Het veldtraject laat zien welke onderwerpen leven op de werkvloer en en welke opvattingen daarover zijn. De opbrengsten van het veldtraject dragen bij aan de beleidsreactie van OCW. De NVS-NVL neemt deel aan de bestuurlijke overleggen, de ambtelijke overleggen en de veldraadplegingen, waarbij leden van de NVS-NVL die op de werkvloer werkzaam zijn, hun input geven (zie ons eerdere bericht hierover).

De veldraadplegingen in maart stonden in het teken van de toekomst van Passend, mogelijk meer Inclusief, onderwijs. De deelnemers bespraken deze vraag rond de thema’s: ondersteuning in de klas en in de school, de positie van de leerling en de positie van de ouders, de rol van de schoolleider en schoolbestuurder, de rol van het samenwerkingsverband en de verbinding tussen zorg en onderwijs. De opbrengst van de gesprekken is gevat in tekeningen. Deze praatplaat is een samenvatting van alle tekeningen.

Voor zorg- en ondersteuningscoördinatoren over onderwijsmensen met ondersteuningstaken kan het goed en nuttig zijn deze praatplaat en de toelichting ebij te bespreken in het zorg-/ondersteuningsteam (wellicht digitaal vanwege corona). 

 

Bekijk hier de praatplaat

Lees hier de toelichting erbij

 

Heb jij of hebben jullie naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen? Wil je zelf actief meedenken met het veldtraject? Kunnen we je team ergens mee ondersteunen?

Neem contact op met Elzeline bergisch: e.bergisch@nvs-nvl.nl