Voorproefje van de NVS-NVL Academie: ons nieuwe aanbod in 2020-2021!

Ook in het komende schooljaar 2020-2021 wil jij als LOB’er, leerlingbegeleiders of zorg-/ondersteuningscoördinator jouw leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. Als NVS-NVL begeleiden wij jou graag bij het versterken van de loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning op jouw school en het versterken van jouw eigen rol en professionaliteit daarbinnen. Dat doen we op individueel niveau, met je team en zelfs voor je hele school, d.m.v.  (online) trainingen, cursussen en compleet op maat gemaakt aanbod. Kijk op deze pagina wat we voor volgend schooljaar hebben ontwikkeld!

 

Hoe staat LOB ervoor op jouw school? Doe de LOB-APK!

Wat moet je doen om LOB op jouw school toekomstbestendig te maken? Ben je benieuwd of LOB op jouw school écht zo goed is als je denkt? Of heb je juist nog extra handvatten nodig? Doe de LOB-APK van de NVS-NVL Academie! De LOB-APK bestaat uit drie stappen:

Stap 1
Stuur de documenten die bij jou op school ten aanzien van LOB ontwikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan de visie en missie en het LOB-beleidsplan. Stuur daarnaast ook het LOB-programma: een overzicht van de LOB-activiteiten per leerjaar. Vervolgens vul je de LOB-scan in. Hiermee maken we snel en eenvoudig inzichtelijk hoe LOB op jullie school ervoor staat.

Stap 2
Op basis van de aangeleverde documenten en de uitkomsten van de LOB-scan komen we bij jullie op school om leerlingen en verschillende functionarissen te interviewen. Denk aan mentoren, docenten, decanen of lob-coördinatoren, teamleiders én de directeur.

Stap 3
Aan de hand van de documenten, de uitkomsten van de LOB-scan en de verdiepende interviews brengen wij schriftelijk een advies uit over hoe loopbaangericht jullie school is. We geven uiteraard ook adviezen om LOB binnen de school te versterken!

Vervolgcursus Zorg- en Ondersteuningscoördinator

De Basiscursus Zorg- en Ondersteuningscoördinator krijgt een opvolger! Deze Vervolgcursus is gericht op de verdieping van het niveau van je werkzaamheden als zorg – of ondersteuningscoördinator. Bovendien word je je nog beter bewust van verantwoordelijkheden, taken en rollen, zeker in verhouding tot de andere deelnemers en scholen. Als zorgcoördinator bestaan je werkzaamheden voor een (groot) deel uit het coachen van anderen. Daarom worden ook je coachingsvaardigheden uitgebreid. De Vervolgcursus Zorg- en Ondersteuningscoördinator is gericht op deelnemers die ongeveer twee jaar of langer werkzaam zijn in deze functie.

Vernieuwd en verbeterd: Vervolgcursus Decanaat

De Vervolgcursus Decanaat is een logische stap voor decanen die hun kennis en vaardigheden rondom LOB en het decanaat willen vergroten. Ga aan de slag met het uitdragen van jouw LOB-beleid in de school, leer het te borgen en bewaak de kwaliteit ervan. In deze cursus staat de onderwijspraktijk centraal: ga samen met de andere deelnemers de diepte in aan de hand van jouw schoolpraktijk. De trainers – ervaren en bevlogen decanen – maken de theorie direct toepasbaar. Tijdens de cursus krijg je concrete handvatten aangereikt  om een doorlopende leerlijn LOB op te zetten en te onderhouden. Je wordt in staat gesteld om jouw LOB-beleid SMART te maken en je krijgt inzicht in hoe je de LOB-opbrengsten van je school kunt borgen. Je weet welke ruimte jouw collega’s hebben in de uitvoering van het door jou opgestelde LOB-plan en je krijgt inzicht in de strategieën waarmee je LOB kunt vormgeven via mentoren: wat werkt op jouw school wel/niet?

Online Leertraject LOB – Hoe implementeer en borg ik LOB in mijn school?

Het Online Leertraject LOB is een compleet traject waarin je als LOB’er door middel van praktijkgerichte opdrachten een plan van aanpak voor LOB op jouw school maakt. Het gehele traject vindt plaats onder begeleiding van een persoonlijke en ervaren coach op afstand. Omdat je tijdens de opdrachten ook docenten en het management meeneemt, creëer je het draagvlak dat nodig is om het plan in de school te borgen. Je leert daarbij alle ins en outs over de verschillende elementen van LOB, waardoor jij de expertrol op je kunt nemen. Doordat het grotendeels online plaatsvindt, kun je eraan werken op de plek en de tijd die jou het beste uitkomt. Het Online Leertraject LOB stelt de volgende vragen centraal: waar staan wij als school met LOB en waar willen wij daarmee naartoe? Hoe geven wij handen en voeten aan LOB-beleid binnen de school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn daarbij te onderscheiden? Hoe betrekken wij ouders bij LOB en hoe kunnen wij zinvol samenwerken met het vervolgonderwijs? Het resultaat van dit leertraject is een gedegen visiedocument met daaraan een integraal plan van aanpak voor LOB in jouw school gekoppeld!

Coachings- en Begeleidingsvaardigheden (vo en mbo)

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van  zorg- en ondersteuningscoördinatoren, decanen, LOB’ers en andere begeleiders in het onderwijs bestaat uit het begeleiden en coachen van collega’s. Denk hierbij aan mentoren, medewerkers van een zorgteam en onderwijsondersteunend personeel. Coaching -en begeleidingsvaardigheden zijn daarnaast ook belangrijk bij oudergesprekken, teambijeenkomsten en collegiale consultaties. In de training Coachings- en Begeleidingsvaardigheden staat opbouwend communiceren centraal. In drie dagdelen besteden we aandacht aan diverse coaching-methoden en oefenen we door middel van een interactieve benadering met onder meer communicatie, vragen stellen, weerstand wegnemen, het stellen van doelen, actie nemen om doelen te bereiken en te reflecteren. Daarnaast wordt actuele casuïstiek van deelnemers behandeld, uitgespeeld en besproken. We maken hierbij gebruik van een trainingsacteur. De training is geschikt voor beginnende en ervaren begeleiders