Brede coalitie benadrukt belang LOB in discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’

Op 21 januari 2020 presenteerden vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’. Met het stuk willen de organisaties een brede dialoog starten over aanpassingen en vernieuwingen die nodig zijn om de uitdagingen in het onderwijs op de lange termijn het hoofd te bieden.

Download en lees het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs (pdf) hier.

De NVS-NVL maakt via de FvOv ook deel uit van deze brede coalitie. Tessa Leonhard, directeur van de NVS-NVL: ‘Het mooie aan dit initiatief is dat het zich niet richt op één element van het onderwijs, maar dat het een integrale, sectoroverstijgende langetermijnvisie wil voortbrengen. Bovendien komt het belang van LOB, maatwerk voor leerlingen en een leven lang ontwikkelen sterk naar voren in het stuk, bij uitstek de onderwerpen waar wij ons als vereniging voor inzetten.’ Zo staat er op pagina 12:

‘Voorwaarde voor het succesvol doorvoeren van deze veranderingen, is dat er geïnvesteerd wordt in de begeleiding van leerlingen en studenten bij het maken van keuzes. Zo is een goede en uitgebreide loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een cruciale bouwsteen in onze koers. Een succesvolle overstap tussen de verschillende fasen en een passende keuze voor één van de twee stromen in de kwalificerende fase en een studie in het hoger onderwijs, vereisen dat meer werk gemaakt wordt van LOB en nauwer samengewerkt wordt tussen de verschillende fases in het onderwijs. Maar ook het realiseren van meer maatwerk binnen de verschillende fases vraagt veel van onderwijsinstellingen en van de begeleiding van scholieren/studenten.’  

'De komende maanden worden er discussiebijeenkomsten georganiseerd'

Ook wordt er op pagina 14 verwezen naar de Kwaliteitsagenda LOB. De NVS-NVL is het niet op voorhand met alle oplossingen eens die in het discussiestuk geschreven staan. Dat is ook niet nodig. Het stuk is niet in beton gegoten, maar vormt een startpunt voor dialoog. De komende maanden worden er discussiebijeenkomsten georganiseerd, waar je kunt meepraten over de verschillende ankerpunten. Laat vooral je stem horen!

Lees hier het standpunt van de FvOV.

Bekijk hier de agenda met discussiebijeenkomsten.