Wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo

In het wetsvoorstel 'doorlopende leerroutes vmbo-mbo' staat beschreven dat een vmbo- en mbo-instelling samen doorlopende leerroutes mogen aanbieden. In het kader van loopbaanleren zien wij hierin veel voordeel.

door Sandra Mors

Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo is op 13 november naar de Tweede Kamer gestuurd (bron (pfd)). Dit wetsvoorstel regelt dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk doorlopende leerroutes kunnen aanbieden. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat regio’s het beroepsonderwijs meer als één geheel vorm geven. Jongeren komen daardoor tijdig met de praktijk in aanraking, zo is de bedoeling. Een vroegtijdige kennismaking met de beroepscontext is van belang om jongeren een weloverwogen keuze te laten maken voor een opleidingsrichting en voor hun toekomst. De NVS-NVL is er voorstander van dat alle leerlingen praktische kennis en vaardigheden aanleren. De doorlopende leerroutes vmbo-mbo zal bijdragen aan loopbaanleren. Wij vinden LOB van groot belang voor het slagen van de doorlopende leerlijnen, samenwerking tussen vmbo-mbo en samenwerking in de regio.

Workshop over doorlopende leerroutes

Op het LOB Congres 2020 leer je meer over de rol van LOB in de doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Leden van het programmateam Sterk Beroepsonderwijs geven hier namens de VO-raad de workshop Sterk Beroepsonderwijs: kansen voor LOB. De deelnemer aan deze workshop krijgt zicht op de actuele ontwikkelingen in de samenwerking tussen het vmbo en het mbo, het wetsvoorstel ‘Doorlopende leerroutes vmbo-mbo en de praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg in het vmbo (GTL)’ en de mogelijkheden die deze ontwikkelingen bieden voor LOB.

Om af te sluiten met een hoopgevend citaat uit brief van ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer van 28 mei:

‘Onze jongeren verdienen een onderwijsstelsel dat ze op weg helpt naar een toekomst met perspectief, via een route die past bij de wensen en talenten van iedere jongere’