Voortgang onderwijs-zorg

Kinderen met een aandoening, ziekte of beperking moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg.

De ministers De Jonge (VWS) en Slob (OCW) hebben dit op 30 oktober 2019 aan de Tweede Kamer geschreven in hun onderwijszorgbrief. Voor veel scholen is het ingewikkeld om de zorg tijdens onderwijstijd te organiseren. Wie is waarvoor verantwoordelijk? En uit welk budget moet de zorg voor deze leerlingen worden bekostigd?

Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

Het kabinet stelt vanaf 2020 per kalenderjaar €5 miljoen extra beschikbaar voor zorg en ondersteuning op school aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De aanvullende financiering voor deze leerlingen verdubbelt hiermee tot €10 miljoen per jaar. Hierdoor wordt het voor scholen gemakkelijker om de zorg voor deze leerlingen te organiseren. Tevens is een landelijk aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring opgesteld, specifiek voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (emb).

Bron: Ministerie van OCW