Dag voor de Onderwijsondersteuning 17 november 2020

Dag voor de Onderwijsondersteuning - voor alle ondersteuners in het vo en mbo, inclusief  zorgcoördinatoren, teamleiders, trajectbegeleiders, adviseurs passend onderwijs, orthopedagogen, schoolpsychologen, leerlingbegeleiders, mentoren en iedereen die zich door de term aangesproken voelt. Schrijf 17 november vast in je agenda!

 

Save the dat onderwijsondersteuning