Uitkomst ledenpeiling convenant en staking

De leden van de FvOv en NVS-NVL hebben besloten: de handtekening onder het convenant blijft staan en de staking gaat door.

Op vrijdag 1 november heeft de FvOv (waar de NVS-NVL bij is aangesloten) een handtekening onder een convenant met minister Slob gezet. Daarin is vastgelegd dat er 460 miljoen beschikbaar komt voor het onderwijs voor deze kabinetsperiode. Ondanks het grotendeels incidentele karakter van de investeringen, is hiertoe besloten om de middelen veilig te stellen. Uiteraard vindt de FvOv dat deze investeringen structureel zouden moeten worden en zullen de bonden de politiek hierop (blijven) aanspreken. Met het sluiten van dit convenant werd de stakingsoproep voor 6 november ingetrokken.

Uitkomst is helder

Uit de vele reacties in het onderwijsveld en in de media werd echter opgemaakt dat niet alle leden van de bonden achter dit besluit staan. Daarom heeft de FvOv een peiling gehouden onder alle leden van de aangesloten beroepsverenigingen. In totaal 61% sprak zich uit voor het handhaven van onze handtekening onder het convenant en maar liefst 91% voor het hernieuwd oproepen tot staking. Bij de leden van de NVS-NVL lag het percentage handhaven handtekening 71% en het percentage oproepen tot staking op 84%. 

Hernieuwde oproep

Op basis van deze uitslag roept de NVS-NVL de leden opnieuw op om aanstaande woensdag te gaan staken. Daarmee kunnen we onze eis voor het structureel beschikbaar komen van deze middelen kenbaar maken. Structurele problemen vragen om structurele middelen. Een brief met die strekking is namens de convenantspartijen naar de Tweede Kamer gegaan, waarin wordt gevraagd daar in de begrotingsdebatten aandacht voor te vragen.

Uitwerken convenant

De komende weken zal de FvOv zich inzetten aan de cao-tafels voor het PO en VO proberen om de beloofde 460 miljoen euro goed terecht te laten komen. Zo gauw daarover een akkoord is bereikt zal dit door middel van een ledenraadpleging aan de leden van de aangesloten verenigingen woden voorgelegd. De FvOv zal zich de komende tijd inzetten voor structurele, betekenisvolle verbeteringen.

De NVS-NVL wil iedereen die heeft gereageerd op de peiling hartelijk danken voor de betrokkenheid.