Landelijke LOB-tafel van start

Op 14 maart jongstleden vond de eerste bijeenkomst plaats van de LOB-tafel. Aan deze tafel zijn alle belangrijkste landelijke LOB-stakeholders aangeschoven, om LOB gezamenlijk naar een hoger plan te tillen.

De LOB-tafel werd in een Kamerbrief van minister Bussemaker in 2016 al aangekondigd. Zij schreef:

‘In de komende jaren willen we met onderwijsinstellingen, studenten, leerlingen, bedrijfsleven, inspectie en beleidsmakers verder werken aan goede LOB. We richten daarvoor een landelijke LOB-tafel in, waar we met de partners jaarlijks de stand van LOB in het onderwijs willen bespreken.’

De NVS-NVL besloot om de handschoen op te pakken en de ondertekenaars van de LOB-agenda’s (de VO-raad, de MBO Raad, het LAKS, het JOB, de VvSL en de NVS-NVL), het Expertisepunt LOB, de Leerstoel Leerloopbanen en het Ministerie van OCW bijeen te brengen. Dit initiatief is het vervolg op de LOB-agenda’s (de Ambitieagenda LOB (mbo) en de Kwaliteitsagenda LOB (vo)), die begin 2018 werden ondertekend.

We zijn bijzonder blij dat al deze partijen samen aan één tafel zitten en daarmee het signaal afgeven dat alleen we LOB duurzaam kunnen verankeren in ons onderwijs als leerlingen, studenten, LOB’ers, scholen, schoolleiders en experts de handen ineen slaan.

Tijdens de eerste bijeenkomst spraken de deelnemers aan de LOB-tafel over de implementatie van de genoemde LOB-agenda’s en over de toekomst van LOB in het onderwijs (o.a. in het licht van de curriculumherziening van curriculum.nu). Dit leidde tot concrete plannen voor samenwerking rondom LOB, die we op een later moment zeker zullen delen.