150 zorgcoördinatoren slaan handen ineen om passend onderwijs passend te maken

Waar passend onderwijs nogal eens in een negatief frame wordt geplaatst, bewezen 150 zorg- en ondersteuningscoördinatoren gisteren tijdens een uitverkochte Dag van de Zorgcoördinator dat met hun positieve grondhouding meer bereikt kan worden voor leerlingen.

 dag van de zorgcoordinator

De Dag van de Zorgcoördinator wordt door de NVS-NVL voor het achtste jaar georganiseerd. Voor het eerst werd het programma mede samengesteld door deelnemers zelf. Het congres was daardoor voor en door de deelnemers.

Het thema van deze congreseditie was ‘De ontwikkelkracht van passend onderwijs’. Aanleiding daarvoor is het negatieve frame waarbinnen over passend onderwijs wordt gesproken. Tessa Leonhard, directeur van de NVS-NVL, zegt daarover: ‘Passend onderwijs simpelweg wegzetten als mislukt, failliet of falend, werkt contraproductief. Alleen vanuit een groeihouding kunnen we de problemen en knelpunten aanpakken om passend onderwijs wel passend te maken.’

‘In plaats van kritiek, verdienen zij een pluim voor wat zij wél bereikt hebben’

Over grenzen van domeinen kijken

Organisatieadviseur en docent organisatiekunde Pieterjan van Delden bekrachtigde dit in zijn lezing waarmee het congres opende: het onderwijs kan niet in haar eentje de problemen van passend onderwijs oplossen. Passend onderwijs is een complex veranderproces op het snijvlak van onderwijs en zorg. Alleen door over de grenzen van domeinen heen te kijken, door drempels bij instanties weg te nemen en écht de samenwerking aan te durven gaan, kunnen we duurzaam zorg en ondersteuning bieden aan de leerlingen die dat nodig hebben.

Het feit dat het maximaal aantal plaatsen op de Dag van de Zorgcoördinator was vergeven, onderstreept de ontwikkelkracht van zorg- en ondersteuningscoördinatoren om passend onderwijs passend te maken. In plaats van kritiek, verdienen zij een pluim voor wat zij wél bereikt hebben.

‘Jij bent altijd aan zet’

Het congres werd afgesloten met het persoonlijke verhaal van Joseph Oubelkas. Hij sloeg zich door vijf jaar onterechte opsluiting in een Marokkaanse cel heen door verantwoordelijkheid te nemen, zichzelf haalbare microdoelen te stellen en door verbinding aan te gaan. Inmiddels kijkt hij op deze periode terug zonder wrok. De kern van zijn boodschap? Het leven is soms onrechtvaardig, maar je eigen houding ten aanzien daarvan is leidend. Wat de buitenwereld daarvan vindt is onbelangrijk: jij kunt altijd je eigen koers bepalen. Dat geldt voor de onderwijsprofessionals die passend onderwijs passsend maken evenzo: ongeacht het frame waarbinnen passend onderwijs geplaatst wordt, jij bent altijd aan zet.