Op 15, 16 en 17 maart gaan we naar de stembus voor de verkiezingen. Een beetje vereniging helpt haar achterban daarbij op weg. Dus: ook al is er inmiddels een wildgroei aan stemhulpen ontstaan, ook de NVS-NVL doet nog een duit in het zakje.

Lees meer...

Op 26 februari jl. verscheen er een Kamerbrief over LOB van Minister Slob en minister Van Engelshoven. In deze brief wordt het belang van LOB benadrukt (zeker in deze corona-tijden). Ook worden er maatregelen aangekondigd om LOB nóg steviger te verankeren in het onderwijs. Zo krijgt LOB volgens de ministers ‘een nadrukkelijke en samenhangende plek in het bijgestelde curriculum van álle schoolsoorten en leerwegen in het vo’.  

Lees meer...

Op 17 februari presenteerden de ministers van OCW, Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, het Nationaal Programma Onderwijs. Het plan beschrijft hoe er de komende 2,5 jaar 8,5 miljard extra in alle sectoren van het onderwijs geïnvesteerd zal worden, om leerlingen en studenten in deze coronacrisis te helpen en hen alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst te bieden. Via de FvOv heeft de NVS-NVL mogen meelezen met het programma.

Lees meer...

Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden gekregen om het eindexamen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd. 

Lees meer...

Het havoplatform heeft een brochure over het praktijkgericht vak op de havo gepubliceerd: HavoP. Op de congressen van het havoplatform was er belangstelling voor een praktijkgericht vak op het havo. Vierentwintig scholen hebben zich na een oproep op het congres verenigd in een leernetwerk om na te denken over een praktijkgericht vak.

Lees meer...

In januari werden de wegwijzer Arbeidsmarktinformatie & LOB en het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van mbo-opleidingen gepubliceerd. De wegwijzer is voor onderwijsprofessionals in het vo, mbo, hbo en wo die arbeidsmarktinformatie willen integreren in de loopbaanontwikkeling van de jongeren.

Lees meer...

Medio januari is op initiatief van de NVS-NVL een overleg georganiseerd met verschillende partijen die betrokken zijn bij de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). Het ministerie, de raden en kennisnet werden vertegenwoordigd en er waren onder meer schoolleiders, doorstroomcoördinatoren en decanen aanwezig.

Lees meer...

In januari is de kwaliteitsagenda LOB VO geëvalueerd door het LAKS, de beide decanenverenigingen NVS-NVL en VvSL en de VO-raad, de initiatiefnemers van de agenda. Gezamenlijk is geconcludeerd dat er in de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt is in de verankering van LOB in het voortgezet onderwijs, maar dat er ook scholen zijn die nog stappen te zetten hebben op dit gebied. 

Lees meer...

 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband van 37 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De OECD heeft aangekondigd onderzoek te zullen doen naar Loopbaanontwikkeling in tijden van COVID-19.  

Lees meer...

Jongeren hebben soms voor hun stage of werk een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Wat is een VOG eigenlijk? Waar kijkt Justis naar bij de VOG-screening en wat wordt er meegenomen bij de screening? En wat kan iemand doen als de VOG is afgewezen? Op donderdag 4 februari 2021 organiseert Justis een webinar speciaal voor schooldecanen, loopbaan-, studiebegeleiders en andere professionals die met jongeren werken. 

Lees meer...