Artikelen

13 gekozen mentoraatEen top vier uit een kieslijst voor mentoren

Op het Montessori Lyceum Flevoland staat de leerling centraal met al zijn (on)mogelijkheden en talenten. Vrijheid in verbondenheid in de voetsporen van Maria Montessori, dus leerlingen maken eigen keuzes binnen een vaste structuur. De mentor is daarbij de spil van de montessori-begeleiding en die mentor wordt in de bovenbouw door de leerlingen zelf gekozen. 

Lees meer...

oefening crisisteam
Oefening voor het crisisteam

Eigenlijk willen scholen er niet aan denken: dat het soms hectische, maar regelmatige schoolritme verstoord wordt door iets schokkends, iets vreselijks, iets wat iedereen in en rond de school uit het lood brengt. Hoe handel je in zo'n situatie?

Lees meer...

klok bijna 12 uurTerwijl de specialisten in ons loopbaanmetier de degens kruisen voor een nóg scherper beeld van ‘loopbaanleren’, tikt de klok voor het onderwijs door. Implementeren alleen van LOB (loopbaanontwikkeling en –begeleiding) lijkt niet voldoende; voor het duurzaam borgen hiervan is het bijna 12 uur!

Lees meer...

Keynote speaker Dag van de zorgcoördinator Manon Ruijters Zorgcoördinator, waar sta je voor?

Op 27 november bent u weer van harte uitgenodigd op de Dag van de Zorgcoördinator. Het thema van deze dag is 'Zorgcoördinator, waar sta je voor?' Hieronder blikken wij vooruit, samen met keynote speaker Manon Ruijters.

Lees meer...

Ambassadeursschool LOBHoe kunnen scholen profiteren van elkaars ervaringen op het gebied van LOB-vernieuwing? Dit schooljaar startte de VO-raad het project LOB-Ambassadeursscholen. Bij de Les laat twee ambassadeursscholen, een vmbo en een havo, aan het woord over hun good practices.

Lees meer...

Foto Frans OttenhofIn het Nederlandse voortgezet onderwijs werken zo'n 77.000 docenten en minstens de helft daarvan is ook mentor. Frans Ottenhof, onderwijsman in hart en nieren, is er zo één. Hij vertelt vanuit zijn ervaring en kennis over de rol van de mentor in school en hoe mooi, soms ook hoe lastig, dat kan zijn.

Lees meer...

De tools van LOB zijn prachtig en toch lukt het leerlingen nog steeds niet om een keuze te maken. Er zijn verschillende oorzaken en even zo veel oplossingen. Daarbij is het wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik ook voor LOB-begeleiders zelf een factor van betekenis. Uitruil van taken kan een oplossing zijn.

Lees meer...

docent leerling jongenTot voor kort sprak de decaan als eerstelijner met alle leerlingen over profielkeuzes en studiekeuzebegeleiding. Nu is het vaak de mentor die deze gesprekken voert. De decaan staat in de tweede lijn. Deze ontwikkeling heeft een flinke impact op beiden.

Lees meer...

Het Clusius College in Castricum en CSG Calvijn Juliana in Rotterdam ontvingen vorig schooljaar het voor de eerste keer uitgereikte predicaat 'excellente school'. Bij de Les was benieuwd naar de manier waarop deze scholen hun loopbaanoriëntatie en –begeleiding vormgeven.

Lees meer...

puzzelstukjesWelke gevolgen heeft de invoering van het passend onderwijs voor mentoren? En zijn de gepeilde gevoelens van onrust onder een deel van de mentoren terecht?

Op veel scholen is in de aanloop naar 1 augustus 2014 aandacht geweest voor het team en daarmee voor de mentoren. Er zijn speciale informatiebijeenkomsten gehouden en in een aantal gevallen zijn docenten getraind in het overbrengen van de informatie op de andere teamleden. Bij deze scholen blijkt de angst het kleinst te zijn en men heeft reële verwachtingen over passend onderwijs. 

Lees meer...