Artikelen

brugdoor Femke Kooij-Trap

Ouders: als het goed gaat met hun kind, zijn ze vaak wat meer op afstand aanwezig. Diezelfde ouders zijn hard nodig wanneer een leerling vastloopt, ongelukkig is of gedrag vertoont dat lastig te bedienen is in een reguliere school.

Lees meer...

DLAN 0060 20160413 als slim object1 webformaatdoor Truda Zijp

Dirk Olsthoorn, columnist van Bij de Les en teamleider bij SG Rietveld van de Purmerendse ScholenGroep, geeft in dit interview zijn mening over de (on)mogelijkheid van maatwerk in het onderwijs: ‘We zijn in het onderwijs leerlinggericht. We doen van alles: remedial teaching inzetten voor rekenen of taal, maatschappelijk werk de school binnenhalen, zorgen voor opvang en extra begeleiding. Toch blijft het beperkt. In het gewone reguliere onderwijs leert iedereen vanuit een klassikale situatie. En ook nog allemaal tegelijk.’

Lees meer...

iStock 000074433813 webdoor Marinka Kuijpers, Jacqueline Kerkhoffs en Inge Kirsten

Vanaf augustus 2016 wordt loopbaanleren onderdeel van de beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo. Dit geeft kansen om het onderwijs zo in te richten dat leerlingen meer loopbaangericht worden voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst. Maar er zijn ook valkuilen. Het risico van een dergelijke innovatieslag is dat na een tijdje wordt geconstateerd dat het ‘niet werkt’. Niet omdat het niet kán werken, maar omdat het nooit werkzaam is gemaakt. In dit artikel beschrijven Marinka Kuijpers, Jacqueline Kerkhoffs en Inge Kirsten 10 valkuilen bij de invoering van LOB in het onderwijs.

Lees meer...

iStock 000064140301 web10 tips om je mogelijkheden te benutten

door Susan Eggels

De hoge werkdruk in het onderwijs is een hot topic. Verzuim en uitval zijn structureel hoger dan elders. Op overheidsniveau werkt men aan versterking van het HR-beleid; schoolleiders worden aangespoord prioriteiten te stellen. Meer uren voor onderwijsontwikkeling zijn onderweg. Werkdruk is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, schoolleiding en onderwijsprofessionals. Neem de regie en onderzoek wat je zelf nog kunt doen om ook met werkdruk plezier in je werk te houden.

Lees meer...

Yubu LOB spelGamification: LOB op een speelse wijze

door Guus Meijer

Het activeren van leerlingen voor LOB blijft een lastige taak. Leerlingen ervaren het vaak als abstract en blijken moeilijk te motiveren. Gamification kan helpen om leerlingen aan de slag te krijgen.

Lees meer...

Van zeventien kenniscentra naar één SBB cor 300x252En daarmee tot betere begeleiding in beroepsonderwijs

door Paul van Wezenberg

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Op 1 augustus 2015 nam SBB de wettelijke taken over van de zeventien kenniscentra.

Lees meer...

Onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Heumensoord cor 300x225Onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Heumensoord

door Christel Isphording

Kinderen van vluchtelingen hebben recht op onderwijs. Ook als hun asielprocedure nog niet gestart is. Maar wat als ze met honderden tegelijk komen? Het verhaal van de Heumensoord school in Nijmegen, die in korte tijd uit het niets verrezen is, inclusief veertig nieuwe docenten voor bijna zeshonderd kinderen. Een waanzinnige klus, maar de school opende haar deuren op 11 januari.

Lees meer...

12. Naar betere LOB met het rapport Doorstroom cor 300x300door Suzanne Visser

Waar zijn onze oud-leerlingen naartoe gegaan? Switchen ze vaak van vervolgopleiding? En hoeveel leerlingen bezitten inmiddels een startkwalificatie? Het rapport ‘Doorstroom naar het vervolgonderwijs’ binnen Vensters VO bevat voor elke school een schat aan gegevens. Om goede antwoorden te vinden, is het belangrijk om helder voor ogen te hebben wat je wilt weten.

Lees meer...

Christoph Meng 700 300x300door Truda Zijp

Tijdens het congres Aansluiting Gezocht dat de NVS-NVL op 4 februari organiseert spreekt Christoph Meng, projectleider van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. Een belangrijk deel van zijn onderzoekswerk gaat over de transitie van school naar werk. Zijn lezing tijdens het congres heet dan ook 'Kiezen vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt'.

In dit interview vertelt hij over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wat dat betekent voor jongeren en het onderwijs.

Lees meer...

Michiel van den AnkerDe Online Leergang van het Stimuleringsproject LOB

door: Pim Wijers

Begin dit schooljaar startte de Online Leergang van het Stimuleringsproject LOB voor de derde keer. Decanenvereniging VvSL en de NVS-NVL  sloegen de handen ineen om deze uitgebreide cursus vleugels te geven. Elke module beslaat een onderdeel van LOB, zoals visievorming, doorlopende leerlijn, werken aan loopbaancompetenties, rollen/taken binnen de school en ouders betrekken. Aan het woord is Michiel van den Anker, in het eerste jaar cursist, nu voor de tweede keer coach. Waarom is het zo belangrijk om LOB goed te profileren?

Lees meer...

Leerling in put webGood practice: Koplopers in West Friesland

door Pim Wijers

In de vorige editie van Bij de Les pleitte zorgcoördinator Cherifa Hendriks voor betere samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg lopen leerlingen steeds vaker het risico om tussen wal en schip te vallen. In dit vervolg op dat artikel kijken we naar de good practice Koploper in de School.

Lees meer...