Artikelen

06 Vakmanschap in de 21e eeuw cor1Vakmanschap in de 21e eeuw is niet meer mogelijk zonder dat je heel goed met ict kunt omgaan. Nieuwe beroepen ontstaan, andere verdwijnen. Vakkennis en werkzaamheden veranderen steeds sneller. Wat wordt er van de toekomstige vakman en -vrouw verwacht? En wat betekent dit voor het beroepsonderwijs? 

Lees meer...

DvdZ2016 cor1Vooruitblik: de Dag van de Zorgcoördinator 2016

Hoe zorg je ervoor dat de leerling of student zelf eigenaar wordt van zijn ontwikkelingsproces? En is dat voor elke leerling of student mogelijk of wenselijk? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de zorgplicht? Welke invloed heeft deze manier van werken op de zorgstructuur? Wat is je rol als zorgcoördinator als het gaat om de regie? Dat zijn vragen die op de Dag van de Zorgcoördinator 2016 centraal staan. Tijdens dit congres bezoekt u onder meer een ruim aanbod aan workshops om zelf een antwoord te vinden op deze vragen. Een aantal hoogtepunten staat alvast op deze pagina, alle informatie over de dag vindt u op www.dagvandezorgcoordinator.nl

Lees meer...

H.de Jonge‘Wees een verbinder’

Na negen jaar neemt directeur Harry de Jonge afscheid van de NVS-NVL. Hij gaat met pensioen en vindt dat best nog wel lastig: ‘Mijn werk? Ik ga het missen.’ Hoe kijkt hij terug op zijn tijd bij de vereniging? Waar hoopt hij dat wij over vijf jaar staan?

 

Lees meer...

brugdoor Femke Kooij-Trap

Ouders: als het goed gaat met hun kind, zijn ze vaak wat meer op afstand aanwezig. Diezelfde ouders zijn hard nodig wanneer een leerling vastloopt, ongelukkig is of gedrag vertoont dat lastig te bedienen is in een reguliere school.

Lees meer...

DLAN 0060 20160413 als slim object1 webformaatdoor Truda Zijp

Dirk Olsthoorn, columnist van Bij de Les en teamleider bij SG Rietveld van de Purmerendse ScholenGroep, geeft in dit interview zijn mening over de (on)mogelijkheid van maatwerk in het onderwijs: ‘We zijn in het onderwijs leerlinggericht. We doen van alles: remedial teaching inzetten voor rekenen of taal, maatschappelijk werk de school binnenhalen, zorgen voor opvang en extra begeleiding. Toch blijft het beperkt. In het gewone reguliere onderwijs leert iedereen vanuit een klassikale situatie. En ook nog allemaal tegelijk.’

Lees meer...

iStock 000074433813 webdoor Marinka Kuijpers, Jacqueline Kerkhoffs en Inge Kirsten

Vanaf augustus 2016 wordt loopbaanleren onderdeel van de beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo. Dit geeft kansen om het onderwijs zo in te richten dat leerlingen meer loopbaangericht worden voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst. Maar er zijn ook valkuilen. Het risico van een dergelijke innovatieslag is dat na een tijdje wordt geconstateerd dat het ‘niet werkt’. Niet omdat het niet kán werken, maar omdat het nooit werkzaam is gemaakt. In dit artikel beschrijven Marinka Kuijpers, Jacqueline Kerkhoffs en Inge Kirsten 10 valkuilen bij de invoering van LOB in het onderwijs.

Lees meer...

iStock 000064140301 web10 tips om je mogelijkheden te benutten

door Susan Eggels

De hoge werkdruk in het onderwijs is een hot topic. Verzuim en uitval zijn structureel hoger dan elders. Op overheidsniveau werkt men aan versterking van het HR-beleid; schoolleiders worden aangespoord prioriteiten te stellen. Meer uren voor onderwijsontwikkeling zijn onderweg. Werkdruk is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, schoolleiding en onderwijsprofessionals. Neem de regie en onderzoek wat je zelf nog kunt doen om ook met werkdruk plezier in je werk te houden.

Lees meer...

Yubu LOB spelGamification: LOB op een speelse wijze

door Guus Meijer

Het activeren van leerlingen voor LOB blijft een lastige taak. Leerlingen ervaren het vaak als abstract en blijken moeilijk te motiveren. Gamification kan helpen om leerlingen aan de slag te krijgen.

Lees meer...

Van zeventien kenniscentra naar één SBB cor 300x252En daarmee tot betere begeleiding in beroepsonderwijs

door Paul van Wezenberg

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Op 1 augustus 2015 nam SBB de wettelijke taken over van de zeventien kenniscentra.

Lees meer...

Onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Heumensoord cor 300x225Onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Heumensoord

door Christel Isphording

Kinderen van vluchtelingen hebben recht op onderwijs. Ook als hun asielprocedure nog niet gestart is. Maar wat als ze met honderden tegelijk komen? Het verhaal van de Heumensoord school in Nijmegen, die in korte tijd uit het niets verrezen is, inclusief veertig nieuwe docenten voor bijna zeshonderd kinderen. Een waanzinnige klus, maar de school opende haar deuren op 11 januari.

Lees meer...

12. Naar betere LOB met het rapport Doorstroom cor 300x300door Suzanne Visser

Waar zijn onze oud-leerlingen naartoe gegaan? Switchen ze vaak van vervolgopleiding? En hoeveel leerlingen bezitten inmiddels een startkwalificatie? Het rapport ‘Doorstroom naar het vervolgonderwijs’ binnen Vensters VO bevat voor elke school een schat aan gegevens. Om goede antwoorden te vinden, is het belangrijk om helder voor ogen te hebben wat je wilt weten.

Lees meer...