Artikelen

 

Vakken hoger niveau verkleindDoor maatwerk kunnen leerlingen hun talenten verder ontplooien
door Leo Molenaar

Het onderwijs is in Nederland helder geregeld. Als je op de havo zit, krijg je alleen havo-vakken. En na het met goed gevolg afleggen van je eindexamen krijg je keurig een bijpassend havo-diploma. Voor iedereen duidelijk, maar voor sommige leerlingen ook een keurslijf waar ze door beperkt worden. Daarom wordt er op steeds meer scholen geëxperimenteerd met het volgen van vakken op verschillende niveaus.

Lees meer...

7 Column 3 verkleind‘Maar dat kan toch ook gewoon een fase zijn?’
Fleur van Harmelen, freelancer, redacteur bij Expreszo.nl en vormgever

'Zou je niet liever wachten tot na je eindexamens?' Ik zie mijn moeders bezorgde blik nog zó voor me. Ik was zestien. De mensen die wisten dat ik op vrouwen viel waren op twee handen te tellen, maar ik was daar klaar mee. Ik moest en zou de kast uit.

Deze column verscheen bij het artikel Iedereen denkt in hokjes (u ook).

Lees meer...

 Robin de Puy verkleindInterview met Jannet Vaessen, schrijver van het boek IEDEREEN Inc.
door Pim Wijers // Fotocredit: Robin de Puy

Twaalf jaar geleden richtte Jannet Vaessen WOMEN Inc. op, een netwerkorganisatie die zich hard maakt voor gelijke kansen voor vrouwen in Nederland. Voor het tienjarig bestaan ervan vroeg uitgever Prometheus of zij haar bevindingen uiteen wilde zetten in een boek. Dat werd IEDEREEN Inc. De conclusie daarvan luidt: iedereen denkt in hokjes en dat is niet erg, zo lang we ons bewust zijn van de gevolgen hiervan. Als mensen op verantwoordelijke posities dit erkennen, kunnen we naar een inclusieve samenleving waarin sociale ongelijkheid afneemt.

Lees meer...

cover kleinEn aanbevelingen voor hoe het beter kan

(Dit artikel verscheen in de Bij de Les van april 2017)

In januari 2017 deden wij een oproep aan onze leden van de NVS-NVL om te reflecteren op de staat van het Passend Onderwijs. Uw input hebben wij vervolgens gekoppeld aan het onderzoek over Passend Onderwijs dat DUO uitvoerde onder 506 vo-docenten in 2016 en 293 vo-docenten in 2015. Zo ontstaat er een inhoudelijk beeld bij de cijfers. Uiteindelijk proberen we knelpunten bloot te leggen, die uiteraard moeten leiden tot aanbevelingen: hoe kan Passend Onderwijs beter?

Lees meer...

WerkvormenInteractieve werkvormen om gesprekken in de klas te voeren
Op de webportal Uitdeklas.nl vinden docenten uit het vo en mbo spellen, films en andere interactieve werkvormen rondom vooroordelen, racisme en discriminatie. De website ondersteunt docenten om de soms mooie gesprekken met leerlingen aan te gaan. Bij elke werkvorm zit een handige presentatie en een simpele handleiding met tips en voorbeeldvragen.

Lees meer...

Paradigma2Instromen in het mbo is een ingewikkeld proces. Het gaat over veelal jonge mensen die wij in een belangrijke fase van hun studieloopbaan vragen om een opleiding te kiezen. Alleen: laten we hen kiezen, of maken wij de keuze voor ze? Dit is een relaas over ROC Midden Nederland, dat het instroombeleid radicaal veranderde, ruim vooruitlopend op wetgeving die in augustus in gaat. De onderwijsorganisatie herontdekte voor zichzelf wat het betekent om studenten centraal te stellen. Aan het woord is Vincent de Bijl, directeur Onderwijs & Innovatie bij ROC Midden Nederland.

Lees meer...

sluisStaan de sluizen nu open?

Over de numerus fixus is al veel gezegd en geschreven. Hoe een en ander uit zal pakken, laat zich nu nog moeilijk voorspellen. In dit artikel wordt ingezoomd op de opleidingen die voorheen een selectie hanteerden, maar daar met ingang van dit jaar mee zijn gestopt. Waarom hebben ze dat besluit genomen? En zal dit tot gevolg hebben dat zij nu overstroomd worden met nieuwe studenten?

Lees meer...

IMG 0679 TL 639x640

Op deze pagina stelt één van de drie nieuwe beleidsmedewerkers van de NVS-NVL zich aan u voor. Onze vereniging is dit schooljaar namelijk aan een toekomst begonnen waarin de NVS-NVL een meer zichtbare rol gaat spelen. Verenigd en krachtig komen wij op voor uw belangen en daarmee voor de belangen van de leerling die u bijstaat.

Lees meer...

ph8 TL 638x640

Op deze pagina stelt één van de drie nieuwe beleidsmedewerkers van de NVS-NVL zich aan u voor. Onze vereniging is dit schooljaar namelijk aan een toekomst begonnen waarin de NVS-NVL een meer zichtbare rol gaat spelen. Verenigd en krachtig komen wij op voor uw belangen en daarmee voor de belangen van de leerling die u bijstaat.

Lees meer...

IMG 0650 TL 640x640

Op deze pagina stelt één van de drie nieuwe beleidsmedewerkers van de NVS-NVL zich aan u voor. Onze vereniging is dit schooljaar namelijk aan een toekomst begonnen waarin de NVS-NVL een meer zichtbare rol gaat spelen. Verenigd en krachtig komen wij op voor uw belangen en daarmee voor de belangen van de leerling die u bijstaat.

Lees meer...

06 Vakmanschap in de 21e eeuw cor1Vakmanschap in de 21e eeuw is niet meer mogelijk zonder dat je heel goed met ict kunt omgaan. Nieuwe beroepen ontstaan, andere verdwijnen. Vakkennis en werkzaamheden veranderen steeds sneller. Wat wordt er van de toekomstige vakman en -vrouw verwacht? En wat betekent dit voor het beroepsonderwijs? 

Lees meer...

DvdZ2016 cor1Vooruitblik: de Dag van de Zorgcoördinator 2016

Hoe zorg je ervoor dat de leerling of student zelf eigenaar wordt van zijn ontwikkelingsproces? En is dat voor elke leerling of student mogelijk of wenselijk? Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de zorgplicht? Welke invloed heeft deze manier van werken op de zorgstructuur? Wat is je rol als zorgcoördinator als het gaat om de regie? Dat zijn vragen die op de Dag van de Zorgcoördinator 2016 centraal staan. Tijdens dit congres bezoekt u onder meer een ruim aanbod aan workshops om zelf een antwoord te vinden op deze vragen. Een aantal hoogtepunten staat alvast op deze pagina, alle informatie over de dag vindt u op www.dagvandezorgcoordinator.nl

Lees meer...

H.de Jonge‘Wees een verbinder’

Na negen jaar neemt directeur Harry de Jonge afscheid van de NVS-NVL. Hij gaat met pensioen en vindt dat best nog wel lastig: ‘Mijn werk? Ik ga het missen.’ Hoe kijkt hij terug op zijn tijd bij de vereniging? Waar hoopt hij dat wij over vijf jaar staan?

 

Lees meer...