Nieuwe bestuursvoorzitter NVS-NVL

Dirk Speelman-webformaatEven voorstellen: Dirk Speelman

Sinds augustus dit jaar is Dirk Speelman aangetreden als bestuursvoorzitter van onze vereniging. Hij volgt daarmee Jan Willem Lackamp op. We stellen hem in Bij de Les aan u voor.

Wat is uw voorgeschiedenis?

'Ik heb gymnasium gedaan en ben toen sportleraar geworden, op het speciaal onderwijs. Ik kan iedereen aanraden om daar je onderwijsloopbaan te beginnen, want daar gaat het écht om het kind. Daarna heb ik op een vmbo lesgegeven, en kwam daar bovendrijven binnen de organisatie. Gymnastiekleraren zijn een beetje bemoeials: die kunnen goed organiseren, dus binnen een organisatie zien ze ook snel waar het spaak loopt en waar processen soepeler kunnen lopen. Tegen mij werd gezegd: 'Als je het zo goed weet? We hebben nog wel een vacature open staan.' Zo ben ik zeven jaar LO-docent, onderbouwcoördinator en decaan geweest.'

Bent u zo doorgegroeid als bestuurder?

'Mijn school fuseerde met een lyceum, daar werd ik conrector van. In 1998 kwam ik in de centrale directie van die fusieschool, met de portefeuille onderwijs en leerlingbegeleiding. Na twee jaar werd ik directie- en later bestuursvoorzitter, maar in 2011 vond ik de organisatie te groot worden en werd mijn functie voor mijn smaak te bestuurlijk; ik ben een echt onderwijsmens. Als rector kwam ik toen nergens meer aan de bak, juist omdat ik al te lang in zo'n bestuur had gezeten. Dus nu ben ik de enige bestuurder van het Almere College, met twee vestigingen in Dronten en Kampen.'

Hoe kwam u bij de NVS-NVL uit?

'Ik werd getipt op de openstaande vacature. Ik kende de club al, want ik was als decaan uiteraard ook lid van de NVS. In die functie bezocht ik begin jaren negentig al landelijke bijeenkomsten.'

Hoe kijkt u nu naar onze vereniging?

'Alles is in beweging. De klassieke decaan heeft plaats gemaakt voor iemand die meer als loopbaancoach functioneert. In het vmbo staat van alles te gebeuren, de aansluitingen zijn veel meer dan vroeger punt van discussie, hogescholen en universiteiten zijn meer geïnteresseerd in een vlekkeloze overstap, in de zorg verandert veel: voor onze vereniging is een interessante rol weggelegd.'

Welke rol moeten we specifiek vervullen?

'Er liggen diverse problemen en vraagstukken in het veld. De NVS-NVL moet maatschappelijk zichtbaar zijn. Misschien wel meer dan nu. Die zichtbaarheid moet zich wat mij betreft uiten in losse projecten: op elk vraagstuk verzinnen we iets. De expertise van onze vereniging zit in de scholen; onze leden zijn onze kennis. Als vereniging kunnen we die kennis kanaliseren en organiseren. Mij staat voor ogen dat we in de toekomst een kralensnoer van parels rijgen.'

Hoe kunnen we onze zichtbaarheid vergroten?

'Er zijn overal decanenkringen, en zorgcoördinatoren organiseren zich op dit moment ook. Daar moet de NVS-NVL ook bijzitten, op regionaal niveau, door informatie te verschaffen met Bij de Les, de website en met andere kanalen. Dat gebeurt al heel goed , ook op de nieuwe website die sterk in thema's is onderverdeeld. Congressen zijn ook een goed hulpmiddel, je moet elkaar immers ook blijven zien. En met kleinschalige projecten kun je ook veel bereiken, door vindbaar en zichtbaar te zijn.

Hoe komen de leden u als bestuursvoorzitter tegen?

Een goed bestuurder hoeft niet zo zichtbaar te zijn. Als de leden in het land de NVS-NVL een goede en waardevolle organisatie vinden, dan heeft het bestuur het blijkbaar goed gedaan. Ik vind het dus niet zo spannend om op de barricade te staan. Ik deins er niet voor terug, maar daar ben ik zelf niet voor. Ik zal er op congressen zijn en ik zal af en toe ongetwijfeld ook mijn mening geven over zaken, in Bij de Les of op de website.

Door: Pim Wijers, hoofdredacteur van Bij de Les.

Dit artikel komt uit Bij de Les jaargang 10, nummer 10.