LOB bij iedereen tussen de oren

Aan het begin van dit schooljaar organiseerden decanen Ingrid van Klingeren en Anka Slot de door de NVS-NVL verzorgde LOB kick-off ‘Wat is LOB?’ op hun Van der Meij College in Alkmaar. Ieder personeelslid deed mee; van de dame van het winkeltje en de conciërge tot aan de ICT-medewerkster en de mevrouw van de servicebalie. De boodschap: iedereen op school kan een positieve bijdrage leveren aan LOB. In dit artikel vertellen vier deelnemers over de kick-off.

door Christel Isphording

DSC 34891 e1440494628688 1140x570

Het Van Der Meij College in Alkmaar

LOB-training voor de hele school

Ingrid van Klingeren en Anka Slot werken als decanen hard om LOB op het Van der Meij College in Alkmaar tot een organisch geheel te maken. Slot: ‘Dit traject kent een jarenlange geschiedenis. Het begon met de formulering van LOB-beleid, samen met de drie moederscholen. Dat zijn de scholen waar onze leerlingen hun vmbo-opleiding starten, voordat zij doorstromen naar de bovenbouw op het Van der Meij.’ Van Klingeren en Slot bezochten diverse traingingen en workshops over LOB, waaronder een workshop van Marinka Kuijpers, en gingen vervolgens op zoek naar de mogelijkheden om LOB in hun héle school te implementeren. Omdat ook het ondersteunend personeel veel dagelijkse contacten met leerlingen heeft, zagen ze daar veel mogelijkheden. Hun visie: iedereen die op school werkt, zou LOB-coach moeten kunnen worden.

Iedereen een LOB-coach
Slot: ‘Op dit moment zijn alleen de mentoren LOB-coach, maar wij denken dat verbreding een verrijking voor iedereen binnen de school kan zijn . Daarom startten we dit schooljaar met de algemene cursus ‘Wat is LOB?’, waaraan het voltallige personeel meedeed. Voor deze cursus hebben Ingrid en ik al diverse LOB-trainingen en workshops gegeven, waarop collega’s zich konden intekenen. Bij de LOB kick-off werden vier gemixte groepen gevormd, die algemene opdrachten kregen. Het doel was om LOB bij iedereen tussen de oren te krijgen en om met LOB cyclus-gesprekken te oefenen. Daarmee bedoelen we de cyclus van vooruitkijken en terugkijken.’

Van Klingeren: ‘LOB helpt bij een leven lang leren in een leven dat niet de zekerheden van vroeger garandeert. Als je de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers goed bekijkt, dan wordt ook duidelijk dat deze mindset in het hele schoolklimaat heel wenselijk is.’

‘Op dit moment zijn alleen de mentoren LOB-coach’

Hanane de Roos: ICT’er en nu ook LOB’er
De eerste LOB-competentie, motievenreflectie, gaat over het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor de eigen loopbaan. Het gaat om bewustwording van wat een leerling belangrijk vindt in het leven, wat voldoening geeft en wat nodig is om prettig te kunnen werken. Deze competentie past uitstekend bij Hanane de Roos, ICT-medewerker en sinds 2008 werkzaam op het Van der Meij College. De Roos: ‘Vorig jaar verzorgde ik zes lessen voor het keuzevak Webshop. Dat was een leuke, nieuwe ervaring naast mijn werk als ICT’er. Toen Anka mij begin dit schooljaar vroeg of ik wilde meedoen aan de cursus LOB, was ik direct enthousiast. Niet alleen voor mijn eigen ontwikkeling, maar ook voor die van onze leerlingen.’

De tweede LOB-competentie, kwaliteitenreflectie, gaat over het nadenken over de eigenschappen, competenties en vaardigheden van een leerling. Feedback over deze kwaliteiten kunnen ze dan vragen aan anderen. De Roos: ‘Jongeren zijn erbij gebaat om een klik te voelen met een volwassene. Dat hoeft natuurlijk niet altijd een docent te zijn. Misschien soms zelfs liever niet. Ik denk hierbij aan een meisje waarmee ik wat vaker praat dan met andere leerlingen. Ze heeft moeite met docenten en orde houden in de klas. Natuurlijk ligt dat volgens haar altijd aan de docent. En ik ben geen docent, dus dat praat wat makkelijker. Ik denk dat ze aan mij meer durft te vertellen. Ik ben zelf ook jong geweest en praat met haar over mijn eigen loopbaankeuzes. Achteraf vind ik zelf dat ik meer had moeten genieten van mijn middelbareschooltijd, in plaats van altijd maar over die docenten te lopen zeuren. Dat is denk ik een mooie boodschap die ik haar vanuit mijn eigen ervaring kan meegeven.’

Martine van Visvliet: medewerker aan de servicebalie
Martine van Visvliet deed na de havo de opleiding banketbakkerij op het mbo. Van Visvliet: ‘Het werk werd mij lichamelijk te zwaar en dus werkte ik tijdelijk noodgedwongen in de detailhandel.’ In de derde LOB-competentie, het onderzoeken van eisen en waarden in werk en de mogelijkheden om te veranderen van werk, is Van Visvliet dus een ervaringsdeskundige. Leerlingen gaan bij LOB op zoek naar werk waarin persoonlijke waarden overeenkomen met de normen en waarden in dat werk en waarin eigen kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in dat beroep voorkomen. Op school lopen allerlei volwassenen rond die stuk voor stuk net als Van Visvliet hun eigen loopbaanervaring kunnen delen. Van Visvliet: ‘Omdat ik zeker niet wilde blijven werken in de detailhandel, deed ik een cursus officemanager en kwam als vervanger bij ziekte op deze school. Intussen werk ik er met veel plezier aan de servicebalie en in het OPP-lokaal (een lokaal waar ondersteuning en indien nodig een time-out wordt geboden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, red.).

‘Ik wist eerst niet eens wat LOB betekende’

Op deze manier kom ik in contact met alle leerlingen. Dat maakt het volgen van deze cursus voor mij heel waardevol. Ik ging er totaal blanco in, ik wist eerst niet eens wat LOB betekende. We zaten met vier collega’s in een groepje en deden rollenspellen. Eentje speelde de leerling, eentje docent en de anderen moesten observeren. Ik vind het leuk om te leren en ben me nu meer bewust van de LOB-gesprekken die ik eerder onbewust al voerde. Ik ben nu meer geneigd tot doorvragen door de oefeningen in gesprekstechnieken.’

De vierde LOB-competentie, loopbaansturing, is het plannen, beïnvloeden en bespreken van de manier waarop de leerling zelf leert en werkt gericht op loopbaanontwikkeling. Door volwassenen zoals Slot, Van Klingeren, De Roos, Van Visvliet en al die anderen op het Van der Meij College, kunnen leerlingen ook werken aan de vijfde LOB-competentie: netwerken. Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op de loopbaanontwikkeling. Hoe meer ondersteunend personeel de LOB-mindset goed tussen de oren heeft, hoe uitgebreider het netwerk voor de leerlingen op school kan worden. Zo blijven ze op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en werkmogelijkheden en kunnen zij ook feedback krijgen op hun eigen functioneren.

Collega’s bij de receptie, de administratie, ICT, de conciërge, allemaal onderhouden ze op hun eigen manieren contacten met leerlingen. Op het Van der Meij College willen ze in de toekomst graag de juiste match maken of wellicht de leerlingen zelf hun LOB-coach laten kiezen. Ook zullen de ouders worden voorgelicht over deze organische LOB-mindset.

Leerlingen doen nu al veel LOB-activiteiten en die komen allemaal in hun loopbaandossier. De meeste leerlingen bouwen aan een digitaal dossier waarmee iedereen met een LOB-mindset hen kan begeleiden. Of dat nu de decaan, de docent Nederlands, de vakdocent, de gymjuf of de conciërge is.

Een LOB-training voor jouw hele school?

Of je nou zelf een training of cursus wil volgen of met je hele school aan de LOB wil: we ondersteunen je vanuit de NVS-NVL Academie heel graag. Dat doen we met een team trainers dat als LOB’er werkzaam is of is geweest. Voor en door de praktijk dus. Met aanbod waarop je kan inschrijven, maar ook aanbod op maat, zoals de kick-off beschreven in dit artikel. Benieuwd naar wat we kunnen betekenen? Kijk op www.nvs-nvl.nl/academie of mail Academiecoördinator Ellen Rozeman: e.rozeman@nvs-nvl.nl