Hallo, we kunnen hier op afgerekend worden!

Michiel van den AnkerDe Online Leergang van het Stimuleringsproject LOB

door: Pim Wijers

Begin dit schooljaar startte de Online Leergang van het Stimuleringsproject LOB voor de derde keer. Decanenvereniging VvSL en de NVS-NVL  sloegen de handen ineen om deze uitgebreide cursus vleugels te geven. Elke module beslaat een onderdeel van LOB, zoals visievorming, doorlopende leerlijn, werken aan loopbaancompetenties, rollen/taken binnen de school en ouders betrekken. Aan het woord is Michiel van den Anker, in het eerste jaar cursist, nu voor de tweede keer coach. Waarom is het zo belangrijk om LOB goed te profileren?

Waarom is die Online Leergang volgens jou belangrijk voor LOB?

Toen ik drie jaar geleden als decaan ging werken, merkte ik al dat er nog veel moet gebeuren om LOB op de kaart te zetten. Zowel in onze school als in het algemeen. Als decaan wil je graag dat er naar de toekomst van leerlingen gekeken wordt, maar het kost nogal wat moeite om het hoog op de prioriteitenlijst van de schoolleiding te krijgen. Als deelnemer kreeg ik een totaaloverzicht van alle facetten van LOB, met name hoe dat binnen mijn eigen school vorm kreeg, of nog niet. Toen ik in de tweede ronde als coach betrokken was, zag ik hoe de deelnemers echt werkten aan de versterking van het decanaat op hun school. Als deelnemer leer je overzicht te krijgen en daardoor word je sterker binnen je school. Dat helpt je vervolgens weer om LOB op de agenda te krijgen tijdens een directievergadering of binnen de samenwerking met mentoren.

LOB moet niet ‘het dingetje van de decaan’ zijn’

Waarom geven schoolleiders nog steeds te weinig aandacht aan LOB?

[Lachend] Daar kun je een hele Bij de Les aan wijden. Ik denk vooral omdat directies heel druk zijn met de dagelijkse gang van zaken: de school moet draaien. Er moeten examens gehaald worden, de inspectie kijkt mee, docenten hebben wensen... Het effect van LOB is niet direct meetbaar, dat uit zich pas later, maar schoolleiders denken vooral aan de korte termijn. Ik merk tijdens de Leergang dat decanen het moeilijk vinden om het nut van hun werk op de agenda te krijgen. Dat frustreert soms.

Wat leert een deelnemer tijdens de Online Leergang?

De vier basisvragen die we stellen zijn: Waar sta ik met LOB en waar willen we naartoe binnen de school? Hoe geef ik LOB handen en voeten? Welke rollen en taken zijn er binnen de school te onderscheiden? Hoe kunnen we slim samenwerken met het vervolgonderwijs en hoe betrekken we ouders bij LOB? De Leergang bestaat uit acht modules, en daarin laten we de deelnemers zelf onderzoek doen binnen hun school, zodat ze later ook een actieplan kunnen maken dat specifiek op de eigen schoolsituatie gericht is.

Zit er veel niveauverschil tussen de deelnemers en komen ze met elkaar in contact?

Ja. Zo hebben we deelnemers die weten dat een decaan over een bepaalde tijd weg gaat, en dat zij deze decaan gaan vervangen. Dan is de Leergang een goede methode om je te verdiepen in de materie. Daarnaast zijn er deelnemers die vooral hun positie als decaan willen versterken. Die willen vooral kennis en ervaring uitwisselen met andere deelnemers. De eindopdrachten die per module gemaakt worden en de feedback daarop van de coaches, verzamelen we in een omgeving die voor alle deelnemers toegankelijk is. Dat deden we in de eerste twee edities nog niet, maar door voortschrijdend inzicht zagen we hoe belangrijk het delen van kennis en ervaring is voor deelnemers. Verder hebben we ook een besloten LinkedIn-groep waarin we ervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen.

‘Het is een eerste stap, geen einddoel’

Hoe verschillend zijn de resultaten per module en aan het eind van de Leergang?

Die zijn heel verschillend en dat hangt vooral samen met de tijd die een deelnemer van de school krijgt om opdrachten uit te voeren. Wel kun je opdrachten combineren met je werk, omdat ze allemaal gericht zijn op de eigen werkomgeving. Het resultaat hangt dus ook af van de rol die de deelnemer als decaan op zijn/haar school heeft en het is aan de coaches om dit goed in te schatten. Als je de Leergang volgt naast een volledige baan, dan is het wel pittig. Maar over het algemeen zijn de reacties zeer positief. Dit gaat de komende jaren gewoon door, en elke jaargang van de Online Leergang wordt beter dan de vorige. Wat ik zelf heb geleerd is dat de Leergang  een eerste stap is, geen einddoel.

Hoe maakte jij de vertaalslag van leerling naar leraar binnen deze Leergang?

Als leerling was ik zoekende naar dingen die ik als coach nu uit ervaring juist wil helder maken. Bijvoorbeeld dat je echt tijd voor de Leergang moet vrijmaken. Ik gaf aan mijn schoolleiding bijvoorbeeld niet aan dat ik die tijd daadwerkelijk nodig had. Ook is het belangrijk om de toekomst in zicht te houden: waar wil je over drie of vijf jaar staan met LOB? Ik vind het belangrijk om daar als coach al vanaf de eerste module op te wijzen. Wie betrek je bij het plan? Met wie spar je, wie zijn je ambassadeurs binnen de school, wat is het toekomstperspectief voor leerlingen? LOB moet niet ‘het dingetje van de decaan’ zijn, maar het moet breed gedragen worden. Dat heb ik als leerling te weinig ervaren en dat probeer ik als coach mee te geven.

Wat heb je geleerd als coach?

Dat deelnemers met heel specifieke vragen komen. Die vragen proberen we als coach breder te maken, zodat ze van toepassing zijn op meerdere deelnemers. Verder horen we dat deelnemers het moeilijk vinden om de Leergang een vervolg te geven op school. Ik zou het goed vinden als er een vervolgcursus bij komt, waarin decanen leren om LOB daadwerkelijk binnen school op de kaart te zetten, dus meer gericht op de implementatie van het plan dat tijdens de Leergang wordt gemaakt. Want een decaan moet ook een onderhandelaar worden. Iemand die zich kan laten gelden bij een directievergadering. Dus niet: ‘Zou je alsjeblieft nog even naar mijn LOB-plan willen kijken?’ Maar: ‘Hallo, we kunnen hier op afgerekend worden, kijk eens naar dit LOB-plan!’

Michiel van den Anker is decaan op het RSG Lingecollege (havo/vwo), zelfstandig loopbaanbegeleider en coach in de online leergang LOB.

 

De Online Leergang LOB
Duur: 9 maanden
Kosten: € 1175, - (of gratis zelfstandig te volgen)
Meer informatie: KLIK HIER