Gekozen mentoraat

13 gekozen mentoraatEen top vier uit een kieslijst voor mentoren

Op het Montessori Lyceum Flevoland staat de leerling centraal met al zijn (on)mogelijkheden en talenten. Vrijheid in verbondenheid in de voetsporen van Maria Montessori, dus leerlingen maken eigen keuzes binnen een vaste structuur. De mentor is daarbij de spil van de montessori-begeleiding en die mentor wordt in de bovenbouw door de leerlingen zelf gekozen. 

Emma Gribling kwam als stagiaire op het Montessori Lyceum Flevoland (MLF), een school met toen slechts 25 leerlingen. Ze geeft er geschiedenis en pakte er het decanaat op. Dit jaar is ze gestart als onderbouwcoördinator van de school met inmiddels 540 leerlingen. De onderbouw van het MLF kent een groeps- en een individueel mentoraat. Er is ook een apart mentorenoverleg om de mentorlessen goed te vullen. Emma: 'We hebben nu 26 mentoren op de onderbouw, twee op elke klas. Een hele klus om de juiste koppels op een klas te krijgen, maar het is weer gelukt. Al onze leerlingen hebben een lesuur per week mentoruur en een lesuur werkbespreking. Ze hebben elke twee weken een werkbespreking van tien minuten tijdens die werkbespreking. De overige tijd werken ze zelfstandig aan een vak naar keuze. Zo heeft de mentor genoeg tijd voor alle mentorleerlingen. Tijdens de werkbespreking wordt onder andere de planning voor de komende tijd gemaakt en er wordt besproken hoe de leerling in de vorige periode gewerkt heeft. Bij problemen wordt er samen naar mogelijke oorzaken en oplossingen gezocht. Iedere week is dus ook een van de twee mentoren aanwezig om zaken op de agenda te zetten die de hele groep aangaan. De mentoren begeleiden de leerlingen bij het leerproces, het sociaalemotionele proces en het keuzeproces.'

Niemand blijft over
Emma vertelt met veel passie over de school en over het gekozen mentoraat in de bovenbouw. Vanaf leerjaar 3 (mavo) en leerjaar 4 (havo/vwo) kiezen de leerlingen van het MLF zelf een individuele mentor uit de hele groep docenten waarvan ze les hebben. Daarnaast staat er in 3 mavo en 4 havo/vwo ook nog een uur op het rooster met de groepsmentor die de studiebegeleiding en de LOB verzorgt. Hoe kiezen de leerlingen in de bovenbouw hun eigen mentor? Emma: 'De leerlingen krijgen na de eerste kennismaking in week twee een lijst met alle namen van docenten die als mentor gekozen kunnen worden. Zij vullen op die lijst hun eigen top vier in. Die top vier wordt door de coördinatoren in het systeem ingevoerd. Daar zijn we wel een week mee bezig, maar het lukt altijd. De angst van docenten dat je niet gekozen wordt (zoals vroeger tijdens de gymles) is heel menselijk, maar dat gebeurt gewoon niet. Iedereen wordt gekozen, de persoonlijke voorkeuren zijn heel verschillend. Je hebt altijd wel docenten die veel worden gekozen en daar staat dan op de lijst 'beperkt' of 'zeer beperkt' bij, zodat een leerling daar bij het kiezen rekening mee kan houden. Dit doen we ook bij docenten die om wat voor reden dan ook minder inzetbaar zijn.'

'De klik met een mentor is heel belangrijk, als die er niet is, vraag ik liever niks'

Bij de verdeling wordt door de coördinatoren scherp naar het maximum aantal mentorleerlingen per docent gekeken (15) en extra leerlingen worden gefaciliteerd. Emma heeft een halve mentorklas in de onderbouw, plus vijf extra mentorleerlingen uit het gekozen mentoraat van de bovenbouw. Emma: 'Die bovenbouwleerlingen zitten tijdens het mentoruur gewoon in mijn onderbouwklas.
Zo kun je ook de ervaring van de oudere leerlingen bij de begeleiding inzetten. Ondanks de enorme groei van de school blijft de opzet van de begeleiding hetzelfde. Het korte lijntje met de leerling is ons speerpunt.'

Waarom koos Franka voor Emma?
Franka van Beusekom (4 mavo) koos dit jaar voor de tweede keer voor Emma. Franka: 'Emma's karakter en het feit dat ze als decaan en mentor al veel examenleerlingen heeft begeleid woog zwaar mee bij mijn keuze. Ik heb allemaal docenten gekozen die wat strenger zijn omdat ik dan voor mezelf een stok achter de deur heb. Emma is vrij streng en ziet in ieder geval niets door de vingers. Als ze mij bijvoorbeeld tegenkomt in de school en ik ben iets aan het doen dat ik op dat moment niet zou moeten doen, dan zegt ze daar meteen iets van. Het enige nadeel van dit keuzesysteem vind ik dat als je een mentor kiest die heel gewild is, de kans klein is dat je die krijgt. Ik vind het keuzesysteem voor mentoren op het MLF verder erg prettig. Doordat je op deze manier veel eigen verantwoordelijkheid krijgt werk je harder aan jezelf. Je beseft heel goed dat het allemaal om jou gaat.'

'Het korte lijntje met de leerling is ons speerpunt'

Waarom koos Yasmine voor Emma?
Yasmine van der Meulen (4 mavo) heeft net als vorig schooljaar ook voor Emma gekozen. Yasmine: 'In de eerste en tweede klas had ik de muziekdocent als mentor. In de derde stond hij niet op de kieslijst voor mentoren, hij geeft mij ook geen les meer. Van Emma had ik al geschiedenis gehad en ook in de keuzewerktijd had ik haar een beetje leren kennen. Ik vond Emma leuk lesgeven, ze is heel duidelijk en je kunt je verhaal bij haar kwijt. Over de nummer twee heb ik ook goed nagedacht en nummer drie en vier had ik niet vervelend gevonden. Je keuze hangt af van wat je belangrijk vindt en bij wie je een goed gevoel hebt. Als je bijvoorbeeld niet goed kunt plannen en de docent Engels kan je hier goed bij helpen, dan is dat een juiste keuze voor jou. Dat is voor iedereen anders. Dit schooljaar was mijn nummer twee niet meer te kiezen en bij Emma stond 'zeer beperkt', dus dat was nog even spannend, maar gelukkig is het weer goed gekomen. Als de uitslag na een week in de school hangt, staat iedereen voor de lijsten te dringen en 'hoi hoi hoi' te roepen of hardop te balen, maar ook de nummer vier heb je zelf gekozen. Tijdens het mentoruur heeft Emma haar eigen mentorklas en ik ga dan bij haar in dat lokaal zitten. Ze komt altijd even bij kletsen en als ik haar nodig heb kan ik haar aanschieten en eventueel om privétijd vragen. Ik vind het heel fijn dat je voor de laatste belangrijke jaren van je studie je mentor zelf kunt kiezen. De klik met een mentor is heel belangrijk, als die er niet is, vraag ik liever niks.

Christel Ahlers is redactielid van Bij de Les.

Dit artikel komt uit Bij de Les jaargang 10, nummer 10.