Een nieuw studiejaar, een nieuw studiefinancieringsstelsel

geld aan been webformaatdoor DUO

Het zal weinigen zijn ontgaan dat met ingang van studiejaar 2015-2016 het studiefinancieringsstelsel voor nieuwe studenten een stevige hervorming doormaakt. In dit artikel de veranderingen op rij.

 

Studiefinanciering voor het hoger onderwijs per 1 september 2015

De studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat vanaf 1 september uit vier onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Lenen

Als bachelor of masterstudent kun je maximaal € 854,13 euro lenen. Over deze lening wordt rente berekend. Om studenten inzicht te geven hoeveel studiefinanciering ze nodig hebben staat op duo.nl een rekenhulp. Ook kunnen ze via www.financieelstudieplan.nl meer inzicht krijgen in alle kosten die studeren met zich meebrengt. Na de studie moet de lening in maandelijkse termijnen worden terugbetaald. Daar mag je 35 jaar over doen.

Aanvullende beurs

Het recht op de aanvullende beurs hangt af van het inkomen van de ouders. Via rekenmodules op duo.nl kunnen ouders en studenten precies berekenen waar ze recht op hebben. De aanvullende beurs is een prestatiebeurs en wordt ook uitbetaald als een lening. Als een student binnen tien jaar een diploma haalt, wordt deze beurs omgezet in een gift.

OV-studentenreisproduct

De mogelijkheid om als student gratis of met korting te reizen is onderdeel van de studiefinanciering. Ook dit reisrecht is prestatieafhankelijk. Haalt een student niet binnen tien jaar een diploma dan wordt ook het reisrecht een schuld. Studenten kunnen kiezen tussen een weekabonnement of een weekendabonnement. Er is een persoonlijke OV-chipkaart nodig.

Collegegeldkrediet

Naast de lening en eventueel aanvullende beurs kan een student ook collegegeldkrediet aanvragen. Voor het studiejaar 2015-2016 is het wettelijke collegegeld € 1.951, -. Hiervoor kunnen studenten € 162,58 per maand lenen.

Studiefinanciering voor het middelbaar beroepsonderwijs

Voor het mbo blijft de regeling ongewijzigd. In het mbo bestaat de regeling ook uit vier onderdelen:

een basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en een studentenreisproduct. De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet. Een aanvullende beurs en een lening moeten extra worden aangevraagd.

Voor mbo’ers op niveau 1 of 2 zijn de basisbeurs, studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs altijd een gift. Voor mbo’ers op niveau 3 of 4 is het een prestatiebeurs. De basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs worden pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt. Zo niet, dan moet alles worden terugbetaald: de basisbeurs, de aanvullende beurs en het studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over de eerste 12 maanden met studiefinanciering wordt een gift. De terugbetaaltermijn blijft voor mbo 15 jaar.

Tegemoetkoming voor scholieren VO

Voor scholieren aan het voortgezet onderwijs vanaf 18 jaar is er de tegemoetkoming voor scholieren. De tegemoetkoming kent een basistoelage en een aanvullende toelage. Deze aanvulling is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Bij de tegemoetkoming kan niet worden geleend en er is geen OV-studentenreisrecht. De tegemoetkoming is er voor scholieren die een voltijd opleiding volgen aan het vmbo, havo, vwo, mavo, lwoo, praktijkonderwijs, vso en vavo in Nederland.

Meer informatie

  • Site van DUO: www.duo.nl. Daar staan ook handige rekenprogramma’s en alle bedragen waarop een leerling of student recht heeft bij de verschillende regelingen.
  • Voor scholieren en beginnende studenten: www.startstuderen.nl

•  Om meer te weten over de kosten bij studeren en zelfstandig wonen: www.nibud.nl

DUO financiert en informeert in opdracht van OCW onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. DUO regelt onder andere studiefinanciering en de tegemoetkoming voor scholieren.

Het nieuwe stelsel voor studiefinanciering in een notendop:
De basisbeurs verdwijnt voor studenten die voor het eerst een bachelor of master opleiding gaan volgen aan hbo of universiteit. In plaats hiervan kunnen studenten per maand een maximaal bedrag lenen. De basisbeurs voor mbo’ers blijft bestaan. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar vanaf 2017 ook recht op een studentenreisproduct.

Dit artikel komt uit Bij de Les nummer 8 van jaargang 11 (november 2015)